Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del bàtxelor en Comunicació per als estudiants de la UOC

Obtenció del bàtxelor en Comunicació per als estudiants de la UOC

Obtindran el títol de bàtxelor en Comunicació de l’UdA els estudiants del grau en Comunicació de la UOC que hagin superat:

 • Els 150 crèdits corresponents a les assignatures de la UOC.
 • 30 crèdits corresponents a assignatures específiques d’Andorra (Mínor d’Andorra), amb la planificació següent:
  • Història econòmica de l’Andorra contemporània (6 crèdits) (primer semestre)
  • L’entorn comunicatiu d’Andorra (6 crèdits) (primer semestre)
  • Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus (6 crèdits) (primer semestre)
  • Patrimoni cultural d’Andorra (6 crèdits) (segon semestre)
  • Treball fi de bàtxelor/ pràctiques a l’empresa (6 crèdits) (cada semestre)

 

Procediment de matrícula:

El procediment de matrícula per a nous estudiants de l’UdA és el següent:

Pas 1. Preinscripció

El formulari de preinscripció permet l’entrada de dades personals i la selecció del pla d’estudis que es vol cursar a la Universitat d’Andorra.

Les dades que es transmeten entre l’ordinador de l’usuari i la Universitat d’Andorra contenen dades personals i, per tant, han de ser transmeses amb les màximes garanties de seguretat de manera que no siguin visibles per tercers. Per dur a terme aquesta tasca la Universitat d’Andorra utilitza certificats de seguretat.

Per omplir el formulari de preinscripció cal accedir a aquest enllaç.

A l’apartat de Comentaris addicionals de la preinscripció, cal especificar: “doble titulació UdA-UOC”. Les preinscripcions que tinguin aquest comentari seran matriculades incorporant tots els crèdits del grau aportats sense cost.

En finalitzar la preinscripció, l’estudiant rebrà un correu amb el contacte de la tutora i tota la informació necessària per tramitar la matrícula.

Pas 2. Documentació necessària per tramitar la matrícula

La documentació requerida es detallarà en el moment que es realitza la preinscripció.

Pas 3. Incorporació del Mínor d’Andorra a l’expedient de grau

Per incorporar els crèdits a l’expedient de grau de la UOC (assignatures del Mínor) caldrà enviar un correu a ev@uda.ad especificant quines assignatures es volen incorporar, les quals es descomptaran del total de crèdits optatius que s’han de superar per titular-se.

Pas 4. Obtenció del títol de bàtxelor

Quan s’hagin superat els 150 crèdits de la UOC, corresponents al pla d’estudis de bàtxelor, caldrà enviar el certificat acadèmic oficial de la UOC per incorporar les assignatures del grau al bàtxelor, sense cap cost econòmic. El certificat s’ha d’enviar al següent correu: ev@uda.ad.

Assignatures que han de cursar els estudiants del grau en Comunicació de la UOC que vulguin obtenir el bàtxelor de l’UdA:

Assignatures del grau en Comunicació de la UOC Tipologia Crèdits europeus
Competències TIC en comunicació B 6
Llengua i comunicació B 6
Introducció al periodisme O 6
Expressió oral i escrita O 6
Teories de la comunicació O 6
Introducció a les relacions públiques O 6
Idioma modern I O 6
Fonts d’informació i documentació digital B 6
Introducció al sector audiovisual O 6
Pensament creatiu B 6
Creativitat publicitària O 6
Comunicació i societat B 6
Introducció a la publicitat O 6
Empresa i màrqueting B 6
Idioma modern II O 6
Comunicació i continguts en social media O 6
Exercici de la professió periodística O 6
Sistemes i processos de la publicitat O 6
Sistemes i processos de les relacions públiques O 6
Tècniques de les relacions públiques O 6
Projectes audiovisuals O 6
Storytelling: recursos narratius O 6
Disseny visual i expressió gràfica O 6
Iniciativa emprenedora B 6
Guió audiovisual O 6
SUBTOTAL 150

Mínor d’Andorra

Tipologia

Crèdits europeus

Història econòmica de l’Andorra contemporània

O

6

L’entorn comunicatiu d’Andorra

O

6

Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus

O

6

Patrimoni cultural d’Andorra

O

6

Treball fi de bàtxelor/ pràctiques a l’empresa

O

6

TOTAL

180

(B) Bàsica        (O) Obligatòria