Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del grau en Dret per als estudiants de l’UdA

Obtenció del grau en Dret per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Dret a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Dret de la UOC se’ls reconeixeran 174 crèdits, 24 dels quals correspondran al Minor d’Andorra (la UOC reconeix com a assignatures optatives 24 crèdits que corresponen a les següents: Constitució i altres fonts del dret d’Andorra, Català jurídic, Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació i Dret civil d’Andorra). La resta de crèdits (150) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 66 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.