Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Obtenció del grau en Comunicació per als estudiants de l’UdA

Obtenció del grau en Comunicació per als estudiants de l’UdA

Els estudiants que hagin obtingut el títol de bàtxelor en Comunicació a l’UdA i desitgin obtenir el grau en Comunicació de la UOC se’ls reconeixeran:

  • 174 crèdits (si s’han fet les assignatures de llengües d’Anglès I i II), 24 dels quals correspondran al Minor d’Andorra (dels 30 crèdits que té el Minor d’Andorra, la UOC reconeix com a assignatures optatives 24 crèdits). La resta de crèdits (150) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 66 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.
  • 162 crèdits (si s’han fet les assignatures de llengües de Francès I i II), 24 dels quals correspondran al Minor d’Andorra (dels 30 crèdits que té el Minor d’Andorra, la UOC reconeix com a assignatures optatives 24 crèdits). La resta de crèdits (138) correspondran a les assignatures equivalents del grau de la UOC. Per obtenir el grau hauran de cursar els 78 crèdits restants i complir els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.