Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Tècniques de màrqueting

Tècniques de màrqueting

Descripció

El curs d’actualització en Tècniques de màrqueting té per objectiu té per objectiu introduir els coneixements bàsics del màrqueting, analitzant aquesta disciplina des d’un punt de vista empresarial però alhora social. Concretament, es dóna una visió general del què s’entén per màrqueting i es presenten eines que permeten estudiar, segmentar i posicionar-se en un mercat.

En la segona part del curs, s’estudien els conceptes relatius al màrqueting mix. En aquest sentit, es presenten les principals tècniques que permeten l’elecció de la política de producte, de preus, de distribució i de comunicació.

S’estructura en un curs acadèmic (de setembre a juny) i està format per les unitats d’ensenyament següents:

  • Direcció comercial I (setembre-febrer )
  • Direcció comercial II (febrer-juny) (docència en anglès)

A qui va dirigit

El curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en tenir coneixements bàsics del màrqueting.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Programa

Direcció comercial I (setembre-febrer)

  1. Els fonaments del màrqueting
  2. L’anàlisi de l’entorn empresarial
  3. La segmentació del mercat i el posicionament
  4. El comportament del comprador potencial

Direcció comercial II (febrer-juny) (docència en anglès)

  1. Productes, Serveis i Gestió de Marca
  2. Estratègies de preus
  3. Distribució i gestió de canals
  4. Gestió de la comunicació

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 12 crèdits europeus (CE) i es preveu que s’ofereixi de setembre a juny.

Procés d’avaluació

L’avaluació de les unitats d’ensenyament d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada unitats d’ensenyament a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents unitats d’ensenyament es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en tècniques de màrqueting, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les unitats d’ensenyament que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada unitats d’ensenyament i d’acord amb el següent barem:

Aprovat, si 5≤m <7
Notable, si 7≤m <9
Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 53,72 euros per crèdit.

El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
ev@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

12 crèdits europeus

   Idiomes:

català i anglès

   Durada:

un curs acadèmic