Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Tècniques de màrqueting

Tècniques de màrqueting

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Tècniques de màrqueting té un total de 12 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic (de setembre a juny) i és un programa que està format per les assignatures següents:

Objectius

Aquest curs té per objectiu introduir els coneixements bàsics del màrqueting, analitzant aquesta disciplina des d’un punt de vista empresarial però alhora social. Concretament, es dóna una visió general del què s’entén per màrqueting i es presenten eines que permeten estudiar, segmentar i posicionar-se en un mercat.

En la segona part del curs, s’estudien els conceptes relatius al màrqueting mix. En aquest sentit, es presenten les principals tècniques que permeten l’elecció de la política de producte, de preus, de distribució i de comunicació.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 135 hores (90 sessions presencials d’1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan de setembre a juny, a raó de tres sessions (4,5 hores) per setmana i s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de les 8.30 a les 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà al principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en tècniques de màrqueting, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les assignatures que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada assignatura i d’acord amb el següent barem:

  • Aprovat, si 5≤m <7
  • Notable, si 7≤m <9
  • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació de les assignatures d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada assignatura a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents assignatures es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
ev@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

12 crèdits europeus

   Idiomes:

català i anglès

   Durada:

un curs acadèmic