Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Curs d’actualització en Analítica de recursos humans

Curs d’actualització en Analítica de recursos humans

Descripció

Actualment, l’analítica de negoci es considera una eina estratègica i és una de les principals prioritats de moltes organitzacions. A través dels models, de les metodologies i de les tècniques d’aquesta disciplina les organitzacions poden generar valor per als seus diferents stakeholders (accionistes, empleats, clients, col·laboradors, administracions públiques, societat civil…) i aconseguir avantatges competitius respecte als seus competidors adaptant els productes o serveis que ofereixen per a  cobrir les necessitats de les persones (clients, usuaris, ciutadans) amb les qui interactuen.

En concret, l’objectiu d’aquesta Unitat d’Ensenyament sobre Analítica de Dades per a la gestió dels recursos humans consisteix en que els assistents siguin capaços en primer lloc d’entendre la rellevància de la gestió de les persones en les organitzacions i coneguin els principals conceptes, sistemes, processos funcionals i eines que s’utilitzen pels diferents professionals de RH, considerant diferents òptiques (entre d’altres, alta direcció, personal directiu i de comandament intermedi, directius i personal de comandament i tècnic dels departaments de Recursos Humans, empleats en general).

Una vegada establerts els conceptes bàsics de la gestió dels recursos humans (GRH), els assistents hauran de ser capaços d’identificar les fonts d’informació i la tipologia de dades per a configurar un dashboard. Després, hauran de ser conscients dels diferents enfocaments que es poden prendre a l’hora d’aplicar l’analítica de dades a la GRH i com s’estructuren les diferents opcions, en funció de les finalitats i dels objectius establerts, ja sigui en relació a un projecte concret relacionat amb un repte de gestió de recursos humans o com un sistema recurrent d’identificació, extracció, tractament i informació de dades rellevant sobre el cicle de gestió de les persones.

Finalment, s’abordaran aspectes tècnics com ara la definició dels models de dades, l’aplicació de diferents tècniques d’anàlisi i els resultats que s’obtenen i com s’aplica en casos pràctics.

A qui va dirigit

És un curs molt recomanable per a les persones que tenen experiència i coneixements bàsics en analítica de dades i per als professionals que formen part d’equips tècnics de recursos humans.

Metodologia

Aquest curs es presenta des d’una perspectiva eminentment pràctica amb una orientació a la resolució de problemes.

La metodologia docent d’aquest curs és semipresencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció semipresencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre el cos docent i l’alumnat, i amb tota la comunitat de la Universitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys i companyes, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona i per escrit amb els companys/es i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

Professorat

Anna Cortés Besolí. Professional amb una sòlida formació acadèmica: Diplomada en informàtica per la Universitat d’Andorra, postgrau en Business Intelligence i BigData de la universitat de Barcelona, Executive Màster en Business Analytics d’ESADE i màster de Data Science de la Universitat Oberta de Catalunya i més de 20 anys treballant en el camp de l’analítica de dades. L’Anna és una apassionada de les dades, gaudeix del procés d’explorar-les i analitzar-les per descobrir el que expliquen a fi de poder prendre decisions.

Sergi Rios Ballano. Llicenciat i MBA per Esade Business School i amb diplomes en programes de gestió pública (Esadegov: LISP, Executive Master in Public Administration), així com un postgrau en Recerca complementat amb els cursos del programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra. Professor del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics (CEET) de la Universitat d’Andorra, especialitzat en Estratègia, Organització i Persones. Fa més de 25 anys que es dedica específicament al camp dels Recursos Humans, la gestió pública i l’organització empresarial atresorant una àmplia experiència professional com a consultor, assessor i directiu en organitzacions públiques i privades, i com a professor en diferents programes undergraduated i de màster.

Programa

 1. L’analítica de dades en la gestió dels RH.

1.1. Visió general sobre la Gestió dels Recursos Humans.

1.2. Planificació de recursos humans.

1.3. Eixos de gestió de recursos humans: flux, aportació i compensació.

 1. Fonts de dades i Indicadors clau de gestió.

2.2. Fonts de dades (internes i externes; públiques i privades).

2.3. Tipologia de dades (quantitatives, qualitatives).

2.3. Indicadors (KPIs) de GRH.

 1. Gestió de persones basada en dades (projectes, temàtiques, quadre de comandament).

3.1. Aplicacions concretes de l’analítica de dades sobre GRH.

   • Projectes específics.
   • Indicadors de seguiment vinculats a processos habituals.

3.2. Definició i disseny del “dashboard”.

3.3. Definició de models. Recollida de dades. Preparació i tractament. Obtenció de resultats.

3.4. Gestionar el procés de comunicació / informació sobre els resultats obtinguts.

 1. Casos d’ús d’analítica de recursos humans.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 6 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi de setembre a gener.

Més concretament, aquest curs té una durada de 24 hores, que es desenvoluparan en 8 sessions presencials i una sessió final de 3 hores. Aquestes sessions tindran lloc els dimecres, d’acord amb el calendari següent:

 • Setembre 2024: dimecres 18 i 25, de 18 a 21 h.
 • Octubre 2024: dimecres 9 i 23, de 18 a 21 h.
 • Novembre 2024: dimecres 6 i 20, de 18 a 21 h.
 • Desembre 2024: dimecres 4 i 18, de 18 a 21 h.
 • Gener 2025: dimecres 29 de gener, de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

L’avaluació d’aquest seminari contempla la realització de diferents activitats virtuals i presencials durant el semestre que permetran avaluar l’aprenentatge i que quedaran fixades al calendari del seminari.

Es valorarà positivament la participació activa i col·laborativa de l’estudiant.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en Analítica de recursos humans, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté un cop s’hagin superat les diferents activitats que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) corresponent, i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 6 de setembre del 2024.

Matrícula: fins al 13 de setembre del 2024.

Preu: 424,08 euros.

L’estudiant de formació reglada, el personal de la Universitat d’Andorra, els Alumni i el professorat col·laborador tenen un descompte en la matrícula del 50%.

Formulari de preinscripció

 

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial o virtual

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de setembre a gener