Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Algorísmica i programació

Algorísmica i programació

Descripció

Aquest curs té per objectiu iniciar l’estudiant en el camp de la programació. S’introdueixen les bases teòriques de l’algorísmica i de la programació i es treballa amb diferents llenguatges, que ajuden a reforçar els conceptes teòrics.

El curs d’actualització en Algorísmica i programació té un total de 15 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format pels seminaris següents:

 • Iniciació a la programació (setembre-febrer)
 • Estructures de dades i tècniques de programació (febrer-juny)
 • Disseny i programació orientats a objectes (setembre-febrer)

A qui va dirigit

El curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en el món de la programació i vulguin adquirir les bases algorísmiques i les tècniques adequades per aconseguir un programari ben estructurat i eficient.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professorat, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Programa

Seminari: Iniciació a la programació

 1. Evolució
 2. Conceptes bàsics
 3. Tècniques de disseny
 4. Tipus de dades estructurades

Seminari: Estructures de dades i tècniques de programació

 1. Disseny d’estructures de dades
 2. Tècniques de programació

Seminari: Disseny i programació orientats a objectes

 1. Introducció.
 2. Conceptes bàsics d’OO
 3. Herència i polimorfisme.
 4. Modelització de classes en UML
 5. Un procés simplificat.
 6. El llenguatge Java

Durada i calendari

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 144 hores. Aquestes sessions es desenvoluparan al llarg de 2 cursos acadèmics durant 3 semestres consecutius, a raó de 3 hores per setmana.

Les sessions s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a principi de cada semestre.

Es preveu que aquest curs s’iniciï el primer semestre de cada curs acadèmic.

Procés d’avaluació

L’avaluació dels seminaris d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada seminari a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació dels diferents seminaris es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Algorísmica i programació, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat tots els seminaris que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada seminari i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 53,72 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e: ceet@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic i mig