Bàtxelors

  /  Formacions   /  Bàtxelors

El bàtxelor en Dret (virtual) té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels

El bàtxelor en Comunicació (virtual) té com a finalitat formar professionals polivalents experts en els principals vessants de l’activitat comunicativa (comunicació audiovisual, relacions públiques, periodisme, màrqueting, publicitat) atenent tant la