Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Organització i economia

Organització i economia

Descripció

El curs d’actualització en Organització i economia té per objectiu iniciar l’estudiant en el camp de l’organització i gestió de l’empresa. S’introdueixen els diferents conceptes, eines i pràctiques empresarials que permeten a l’empresa estudiar l’entorn, valorar el seu funcionament, elaborar la seva estratègia i concebre la seva estructura organitzativa a fi d’optimitzar la seva rendibilitat.

En la segona part del curs, s’estudia la gestió i les característiques de les diferents àrees funcionals que integren una organització. A més, també s’introdueixen els fonaments de la microeconomia, i de la macroeconomia, és a dir, l’assignació de recursos fent èmfasi en el mecanisme de preus, així com el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc on les empreses desenvolupen la seva activitat.

S’estructura en un curs acadèmic i mig (de setembre a febrer del curs acadèmic següent) i està format per les unitats d’ensenyament següents:

 • Organització d’empreses (setembre-febrer)
 • Macroeconomia (febrer-juny)
 • Gestió empresarial (setembre-febrer)

A qui va dirigit

El curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en tenir coneixements bàsics en el camp de l’organització i gestió d’empresa.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Programa

Seminari: Organització d’empreses

 1. Visió general de l’empresa.
 2. Anàlisi de l’entorn empresarial (intern i extern)
 3. Formulació i implementació de l’estratègia
 4. Estructura organitzativa
 5. Cultura organitzativa
 6. Direcció, objectius i innovació empresarial. Mètodes de previsió de vendes. Gestió pressupostària i anàlisis de desviacions.

Seminari: Macroeconomia

 1. Indicadors macroeconòmics bàsics
 2. Els diners i el sistema monetari
 3. El sector públic i la política econòmica
 4. Teoria del comerç internacional

Seminari: Gestió empresarial

 1. La funció financera de l’empresa
 2. La logística de producció de l’empresa
 3. La funció comercial de l’empresa
 4. Els recursos humans a l’empresa

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 15 crèdits europeus (CE) i es preveu que s’ofereixi de setembre a juny.

Procés d’avaluació

L’avaluació de les unitats d’ensenyament d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada unitats d’ensenyament a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents unitats d’ensenyament es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en organització i economia, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les unitats d’ensenyament que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada unitats d’ensenyament i d’acord amb el següent barem:

Aprovat, si 5≤m <7
Notable, si 7≤m <9
Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 53,72 euros per crèdit.

El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e ceet@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic i mig