Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Cursos d’actualització semipresencials

  /    /  Cursos d’actualització semipresencials

Els cursos d’actualització són els programes de formació continuada d’una càrrega inferior a la dels postgraus i estan dirigits a professionals o estudiants universitaris que volen aprofundir en un àmbit d’estudi determinat. Els estudiants que superin els requisits acadèmics de cada curs obtenen un diploma d’aprofitament de la Universitat d’Andorra (títol propi de l’UdA).

Una part de l’oferta de cursos s’ofereix en modalitat semipresencial per adaptar-se al ritme de vida dels estudiants i a les necessitats d’una dedicació horària flexible. Aquesta modalitat combina una o diverses sessions presencials a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual. Més informació sobre el Campus virtual

Els cursos d’actualització semipresencials que ofereix actualment la Universitat d’Andorra (inclosos també dins de l’oferta d’Aula Lliure) són els següents:

     

      Contacta el Centre d’Extensió Universitària