Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

ODS 16 – Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 16 – Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
  • La Universitat d’Andorra promou els valors de la cultura democràtica entre els seus estudiants a través de la competència transversal anomenada “Compromís amb la cultura de la democràcia i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”. Aquesta competència els capacita per incorporar accions que fomentin aquests valors en la seva àrea de coneixement i en la seva pràctica professional.
  • Els estudis de l’àmbit del dret de la Universitat d’Andorra formen professionals de l’àmbit jurídic que contribueixen a dotar el país d’una justícia eficaç i de qualitat.
  • El postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes promou mètodes alternatius de resolució de conflictes com la mediació, l’arbitratge i la conciliació que faciliten la resolució dels desacords de manera més ràpida i econòmica, salvaguardant la relació entre els actors, al mateix temps que contribueixen a la descongestió de l’administració de la justícia.
  • La Defensora dels Drets i els Deures de la Universitat d’Andorra vetlla pels drets de la comunitat universitària i contribueix a resoldre els possibles conflictes mitjançant fórmules de conciliació.
  • L’any 2018, coincidint amb el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, es van fer diverses accions de sensibilització per donar a conèixer els drets humans entre la comunitat universitària, entre les quals cal destacar la col·locació de vinils amb els 30 articles de la Declaració a les escales principals de l’edifici de l’UdA, on cada dia són visibles per a centenars de persones.