Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

ODS 10 – Reducció de les desigualtats

  /    /  ODS 10 – Reducció de les desigualtats

ODS 10 – Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entre els països
  • La Universitat d’Andorra actua com a eina d’ascensor social per a la societat andorrana i contribueix a reduir les desigualtats socials, ja que obre l’ensenyament superior a estudiants amb un nivell socioeconòmic més baix en comparació amb el de les universitats espanyoles [1].
  • Amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials, els estudiants universitaris tenen accés als ajuts a l’estudi del Govern d’Andorra, i als ajuts a la mobilitat i a la recerca que ofereix l’UdA, que també estan oberts al personal de la institució. Paral·lelament, la universitat ofereix facilitats de pagament als estudiants amb dificultats econòmiques i descomptes en la matrícula per a famílies nombroses i monoparentals.
  • La Universitat d’Andorra (UdA) és una institució d’ensenyament superior compromesa amb la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i amb necessitats educatives especials, i des de juliol del 2023 disposa del seu Pla per a la inclusivitat.
  • La Universitat d’Andorra té acords amb diferents universitats per promoure la mobilitat virtual, amb la voluntat de reduir-ne el cost i fer la mobilitat més universal. També es promouen accions d’Internationalisation at Home, com són els semestres vehiculats en anglès o el Buddy Programme, per assegurar que la internacionalització arriba a tots els estudiants.
  • La Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra, que va començar la seva activitat l’any 2007, té com objectiu principal ajudar a reduir la fractura digital a través de la formació i de l’intercanvi d’experiències. La càtedra preveu accions formatives en els països en desenvolupament i l’estudi de models d’ensenyament superior aplicables en regions aïllades amb poblacions disperses, recursos limitats i/o dificultats de comunicació.
  • El bàtxelor en Ciències de l’educació i el màster en Educació formen docents orientats a la intervenció, en atenció a la diversitat i en entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes capacitats o importants dificultats d’aprenentatge.
  • La Universitat d’Andorra promou la lliure difusió del coneixement i atorga ajuts al personal docent i investigador per publicar recerques en revistes científiques d’accés obert.
  • L’UdA utilitza programari lliure institucional i de moltes aplicacions per a la docència i la recerca per promoure un programari accessible a tothom.

 

——————————

[1] Sabrià-Bernadó, B; Casalprim-Ramonet, M. (2020). Perfil y factores de éxito del estudiante universitario. El caso de la Universitat d’Andorra.