Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

ODS 4 – Educació de qualitat

  /    /  ODS 4 – Educació de qualitat

ODS 4 – Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
  • El primer eix estratègic de la Universitat d’Andorra és l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que la institució contribueix de manera directa en l’educació de la societat andorrana. Tal com queda palès en els seus valors, l’UdA ofereix una educació de qualitat i excel·lència, basada en el seguiment personalitzat de l’estudiant, la inclusió, el rigor, la transparència, la sostenibilitat, la diversitat i la democràcia.
  • El Consell de la Qualitat de l’UdA vetlla per garantir una educació de qualitat i la millora contínua de l’ensenyament superior. Promou la cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària, elabora procediments, guies i estàndards de qualitat en totes les activitats, i realitza les avaluacions internes dels diferents àmbits universitaris.
  • L’Àrea d’Extensió Universitària fomenta l’aprenentatge al llarg de la vida gràcies a l’àmplia oferta de formació continuada, que arriba cada any a més de 1.400 persones. Dins d’aquesta oferta, s’ofereixen postgraus i cursos relacionats amb els grans reptes que aborden els ODS: drets de la infància, envelliment actiu, hàbits saludables, trastorns del llenguatge, mediació, dret andorrà, paisatge i territori, cooperació internacional i voluntariat, etc.
  • Un dels àmbits d’ensenyament prioritaris és l’educació, que es concreta amb la impartició del bàtxelor en Ciències de l’educació i el màster en Educació. Totes dues formacions compten amb competències específiques en matèria de drets humans, cultura democràtica i ODS, i l’itinerari comú del màster està dedicat a la cultura democràtica. També el diàleg intercultural i la sostenibilitat estan situats en el centre de la formació dels futurs ensenyants.
  • La Universitat dels Infants és un projecte de responsabilitat social universitària que promou l’interès per la ciència i estimula la divulgació científica entre els infants, tot superant els estereotips sobre el saber científic.
  • El Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació promou projectes relacionats amb les competències, l’experiència didàctica i el context d’aprenentatge dels estudiants, i l’anàlisi del model educatiu de l’UdA, la formació inicial de mestres i la bretxa digital de gènere a l’ensenyament de les Ciències Socials, entre d’altres aspectes. A més, una de les recerques va encaminada a analitzar el grau d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la política cultural andorrana.
  • L’UdA ofereix tots els seus continguts i publicacions en obert (Ciència Oberta), per fer-les accessibles a tothom. A més, utilitza programari lliure institucional (Codi Obert) i de moltes aplicacions per a la docència i la recerca per promoure un programari accessible a tothom.