Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació

Projectes finalitzats

1.PROJECTE. L’armari de les Set Claus

Objectiu:

Desenvolupar un recurs educatiu obert amb l’objectiu que els estudiants universitaris puguin millorar les seves habilitats digitals i crear el seu entorn d’aprenentatge personal (PLE).

Accions:

 • Anàlisi dels recursos disponibles per millorar les competències digitals.
 • Definició de les set competències digitals.
 • Validació i millora del recurs educatiu obert “L’armari de les Set Claus”.
 • Treball fi de màster: “Millorar les habilitats digitals dels estudiants universitaris mitjançant la creació dels seus entorns d’aprenentatge personal“. Projecte de Màster de Recerca en Educació i TIC (e-learning) UOC, Carles Porté. Presentació de vídeo
  gener 2017-juny 2017.

2. PROJECTE. terMITes: corba d’aprenentatge i valors

Objectius:
Analitzar l’ús de sensors com a eina pedagògica per a ensenyar contingut sobre energia i fomentar hàbits responsables respecte al consum d’energia.
Analitzar els valors actuals dels estudiants i la corba d’aprenentatge com a resultat de l’exposició a aquest tipus de tecnologia.
Accions:
 • Disseny del projecte educatiu terMITes.
 • Disseny, anàlisi i validació de l’enquesta EcoterMITes
 • Recollida de dades de l’enquesta EcoterMITe (grup de mostra i control de grup, dues vegades al començament i al final de l’any acadèmic).
 • Disseny del lloc web Electronautes, una web específica dissenyada per a nens per interactuar amb els sensors mostrats a les aules: codificació web, disseny web
 • Desenvolupament d’un taller amb estudiants de primària de 6è grau (juny de 2017): “El valor dels sensors”.
 • Presentació del pilot del lloc web Electronautes, als estudiants de primària: relació entre l’estat d’ànim amb relació al consum d’energia.
 • Mesura dels valors de: temperatura, humitat, pressió (clima), CO2, cortines (ús de llum natural), finestres (temperatura), proximitat i moviment.
 • Desenvolupament d’una presentació oficial del “projecte “terMITes 2016-2017”

3. PROJECTE SIMUL@B: 3D laboratori de simulació per al desenvolupament de competències docents digitals

Objectiu:

Dissenyar, implementar i avaluar un laboratori de simulacions en 3D per al desenvolupament de la competència digital en l’ensenyament dels professors d’educació primària i secundària.

Accions:

 • Preparació d’una rúbrica per avaluar el Concurs d’Ensenyament Digital.
 • Creació d’un entorn virtual de simulació 3D per a la formació en competències transversals a la universitat.
 • Disseny i implementació d’un escenari formatiu basat en simulacions en un món virtual 3D per desenvolupar la Competència Digital Docent del professorat.
 • El projecte es va desenvolupar durant dos anys acadèmics (2016-2017 i 2017-2018) amb estudiants de les universitats següents: Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat d’Andorra.