Projectes

PROJECTE 1 (en curs). Estudi del capital intel·lectual del sector hoteler

Objectiu:

  • Identificar i estudiar els elements del capital intel·lectual del sector hoteler del Principat d’Andorra, amb l’objectiu de realitzar propostes de millora de la gestió de les empreses del sector.
  • Proposar un model de capital intel·lectual específic per a aquest sector.

Accions desenvolupades:

Aquest projecte es va dur a terme l’any 2011 i es tornarà a engegar durant el curs 2019-2020.

PROJECTE 2 (finalitzat). Estudi del capital intel·lectual dels dos grans dominis esquiables andorrans

Objectiu:

Accions desenvolupades:

  • Avaluació de la importància que els experts donen als diferents elements que formen el capital intel·lectual de les estacions d’esquí alpí.

PROJECTE 3 (en curs). Estudi de la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà i amb el sector hoteler del pirineu català. Elaboració d’una proposta de model de satisfacció

Objectiu:

  • Conèixer la satisfacció dels clients amb el sector hoteler andorrà i elaborar una proposta de model.

Accions desenvolupades:

  • Obtenció de les dades de Booking.
  • Anàlisi de les primeres dades obtingudes del web especialitzat.

PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DEL GREF EN ALTRES GRUPS DE RECERCA

Josep Fortó i Rosa M. Mariño són membres de l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Comisión de Turismo de AECA.