Aula d’Estiu

Cursos

Objectius

L’actiu principal de la Universitat d’Andorra és l’equip humà, i promoure’n el desenvolupament és una de les seves missions, així com la innovació en els models d’ensenyament i en la formació, en els àmbits tecnològic, científic i humanístic.

Una de les eines de les quals es disposa per promoure aquests pilars fonamentals de la Universitat d’Andorra és la formació, i aquest és l’objectiu de l’Aula d’Estiu, que inclou diversos programes de formació, dirigits principalment a personal docent i a personal administratiu i tècnic de l’àmbit universitari.

L’Aula d’Estiu s’organitza al voltant de diverses temàtiques, que poden ser transversals, d’interès per a qualsevol professional, específiques de l’àmbit docent o de recerca i específiques d’àrees concretes del coneixement.

Un altre dels trets característics de la Universitat d’Andorra, com a universitat pública del país, és la seva obertura a la societat. En aquest sentit, els programes de l’Aula d’Estiu s’obren als professionals d’aquí i d’arreu que estiguin interessats en la matèria.

A qui va dirigida

Els programes oferts en el marc de l’Aula d’Estiu estan dirigits als professionals de l’ensenyament, als estudiants universitaris i al públic en general.

Lloc

Les classes es fan a la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants per grup és de 35; això permet que l’alumne gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, el procés de selecció es farà per ordre de preinscripció.

Acreditació

Es lliurarà un certificat d’assistència per a cada curs a les persones que assisteixin al 80% de les sessions. L’assistència està acreditada per la Universitat d’Andorra amb crèdits europeus de lliure elecció, en proporció a la durada del curs.

Formulari de preinscripció