Contractació pública

Els contractes administratius que subscriu la Universitat d’Andorra es regeixen per la Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 (BOPA 75/2000). Són contractes administratius els que tenen per objecte l’execució d’obres, la gestió de serveis públics, la realització de subministraments i els encàrrecs de treballs d’assistència tècnica i d’assessorament i similars.

Els processos de contractació pública oberts per la Universitat d’Andorra es poden consultar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Per a qualsevol informació complementària, podeu posar-vos en contacte amb la Universitat d’Andorra a l’adreça: uda@uda.ad.