Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs introductori de bioestadística

Curs introductori de bioestadística

Presentació

Aquest curs té com a objectius revisar i reforçar els coneixements i competències bàsiques de matemà0ques i estadística bàsica.

És un curs altament recomanable per als estudiants del bàtxelor en Infermeria i que provenen de formacions amb poc contingut en els àmbits esmentats anteriorment, ja que els hi permetrà consolidar conceptes i fonaments necessaris per als continguts bàsics de la formació infermera.

Els alumnes hauran de realizar treball autònom, és a dir, resolució dels problemes i exercicis.

Continguts

Aquest curs s’estructura en els 2 apartats que es detallen tot seguit.

Part I. Matemàtica

  • Sistemes de mesures.
  • Conversió d’unitats.
  • Proporcionalitat: raó i proporció.
  • Percentatges.

Part II. Estadística

  • Fenòmens aleatoris.
  • Freqüències absolutes i relatives.
  • Probabilitat.
  • Gràfics estadístics.

Durada i calendari

El curs té una durada de 10 hores de classe presencial, des d’octubre a novembre. Es realitza en català.

Avaluació

Per cadascuna de les dues parts del seminari es plantejaran activitats d’avaluació presencials, consistents en la resolució d’exercicis d’examen.
Es valorarà positivament l’assistència a classe i la participació activa.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de matrícula: oberta fins al 30 de setembre de 2023
Import de la matrícula: 26,86 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: maldoma@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

1 crèdit europeu

   Idiomes:

català

   Calendari:

1r semestre del curs 2023-2024