Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Els estudiants del màster en Educació exposen els seus projectes d’interculturalitat

Els estudiants del màster en Educació exposen els seus projectes d’interculturalitat

El nou màster en Educació de la Universitat d’Andorra culmina aquest mes el seu primer semestre, durant el qual s’ha impartit l’itinerari sobre Cultura democràtica. Coincidint amb el Dia internacional de l’Educació, que es commemora aquest dilluns 24 de gener, els resultats del repte d’un dels mòduls de l’itinerari s’exposen al vestíbul de la segona planta de l’edifici principal de l’UdA i romandran a l’abast del públic fins a l’abril.

Els treballs, que s’han presentat en format d’infografia, mostren les diferents propostes que han elaborat la vintena d’estudiants del màster per fomentar la interculturalitat als centres escolars de les diferents etapes educatives. Es tracta d’iniciatives per donar resposta a les necessitats que sorgeixen arran de la multiculturalitat existent a les aules del país, per fomentar el respecte a la diversitat cultural i per teixir lligams entre les diferents llengües i cultures presents.

Tal com explica la coordinadora del màster, Alexandra Monné, els estudiants han elaborat propostes de caire lingüístic, però també iniciatives per fomentar l’intercanvi a nivell gastronòmic, el reaprofitament de recursos o per implicar la participació de les famílies.

Com a exemples, trobem una iniciativa per a les aules d’acollida perquè, a banda de la funció inclusiva dels nouvinguts, promoguin també el coneixement i el respecte cap a les diferents cultures presents al context. Els estudiants també han plantejat la creació de parelles lingüístiques entre el professorat i l’equip d’administració i serveis per fomentar el català; la introducció de menús de diferents països en els menjadors escolars; un mercat de segona mà per reduir els diferents nivells socioeconòmics que existeixen dins d’una mateixa escola; la reutilització del menjar sobrant dels menjadors convertint-lo en adob per als horts de la gent gran tot fomentant les relacions intergeneracionals, o la selecció dels contes més coneguts arreu del món per identificar-ne les principals paraules clau i traduir-les a totes les llengües dels alumnes d’una classe.

Una vegada finalitzat l’itinerari de Cultura democràtica, que era obligatori per a tots els estudiants del màster, aquest segon semestre s’iniciaran dos nous itineraris, un sobre Ensenyament especialitzat, obligatori per als titulats en Ciències de l’educació, i un sobre Intervenció educativa, per formar docents de segona ensenyança, formació professional i batxillerat. A més, cadascun dels mòduls en els quals es divideixen els itineraris es poden cursar de manera independent com a cursos d’actualització, per tal d’adquirir l’especialització corresponent.

Alexandra Monné valora molt positivament el desenvolupament de l’inici d’aquest màster, cap al qual tant el professorat com els estudiants han mostrat molta energia, il·lusió i motivació. El primer itinerari, en què més de la meitat dels crèdits s’han impartit en modalitat virtual, ha comptat amb més d’una vintena de docents, tant de l’àmbit professional andorrà com de l’àmbit acadèmic internacional.

Data de publicació: 24 de gener de 2022