Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  L’UdA es dota d’una Guia de llenguatge inclusiu

L’UdA es dota d’una Guia de llenguatge inclusiu

El Grup de Recerca en Llengües (GREL), amb la col·laboració del Servei de comunicació, ha elaborat la Guia de llenguatge inclusiu de la Universitat d’Andorra. La finalitat del document és ajudar, mitjançant el llenguatge, a què tothom se senti respectat i inclòs en la vida universitària i contribuir a evitar les discriminacions que es puguin produir per raó de sexe, edat, identitat de gènere, orientació sexual, ètnia, nacionalitat o diversitat funcional en el si de la comunitat universitària.

La guia proporciona uns recursos fàcilment aplicables en la producció de continguts, i neix amb la voluntat de ser orientativa i dinàmica, oberta a les futures aportacions de la comunitat que la puguin enriquir i millorar.

En l’àmbit del llenguatge no sexista, el document estableix que cal visibilitzar el gènere quan ens adrecem a una persona concreta i, per a textos adreçats a col·lectius genèrics, es recomana, per aquest ordre, prioritzar l’ús de formes genèriques (mots col·lectius, epicens, invariables, etc.), fer servir formes dobles i, en darrer terme, el masculí plural com a gènere no marcat. La guia inclou un ampli ventall de recursos a utilitzar segons el tipus de document a elaborar i opcions de llenguatge inclusiu per a diferents paraules d’ús freqüent en l’àmbit universitari.

La Guia de llenguatge inclusiu de la Universitat d’Andorra dona compliment a una de les accions recollides en el Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra, i s’ha volgut fer pública coincidint amb la commemoració del Dia internacional de les dones. Es pot consultar en aquest enllaç.

Més paritat en els estudis més masculinitzats i feminitzats

Un dels punts que va detectar el Pla d’igualtat de gènere de l’UdA és la poca representació de dones en carreres tecnològiques com el bàtxelor en Informàtica i la baixa presència d’homes en estudis tradicionalment feminitzats, com Infermeria i Educació. Si es comparen les xifres que es van analitzar, que corresponien al curs 2019-2020, amb les del curs actual (2022-2023) s’observa una lleugera millora en les proporcions entre dones i homes. En el cas d’Informàtica, el percentatge de dones ha passat del 7 al 13,3%, a Ciències de l’educació les dones passen del 81 al 74%, i a Infermeria també es redueix la proporció de dones, del 72 al 70%.

Data de publicació: 8 de març de 2023