Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Els titulats del curs 2017-2018 puntuen l’UdA amb un notable alt

Els titulats del curs 2017-2018 puntuen l’UdA amb un notable alt

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra (UdA) ha fet públic l’informe d’avaluació de la satisfacció dels titulats de formacions reglades del curs acadèmic 2017-2018. De l’estudi se’n desprèn que els enquestats tenen un elevat grau de satisfacció amb l’UdA, ja que de mitjana la puntuen amb un notable alt, un 4,36 sobre 5. Igualment, la gran majoria dels titulats tornaria a triar la mateixa Universitat (4,12) i recomanaria a qualsevol persona estudiar-hi (4,04). La satisfacció general dels titulats amb la Universitat ha augmentat tres dècimes respecte al curs acadèmic anterior. L’informe s’ha elaborat gràcies a les enquestes completades per 69 del total de 87 titulats del curs 2017-2018.

L’aspecte que més valoren els titulats són els serveis administratius, bibliotecaris i informàtics, amb un 4,70 sobre 5, seguit de les estades formatives en una altra universitat, que han puntuat amb un 4,61 sobre 5. El suport rebut per part de la coordinació obté un 4,36 i el professorat és valorat amb un 4,23 sobre 5.

Amb aquest informe, ja són tres els cursos acadèmics dels quals es disposa l’avaluació dels seus titulats (2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018). Aquest procés d’avaluació s’emmarca dins del treball engegat pel Consell de la qualitat el 2007 amb l’objectiu de promoure la cultura de la qualitat en totes les activitats universitàries per garantir la millora de l’ensenyament superior.

Informe complet

Data de publicació: 11 de febrer del 2019