Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Nova publicació: ‘Signatura digital’

Nova publicació: ‘Signatura digital’

La Universitat d’Andorra (UdA) ha publicat el llibre ‘Signatura digital’, obra d’Amadeu Albós, Aleix Dorca i Alan Ward. Aquesta publicació és resultat de l’activitat del grup de recerca en Seguretat en transmissió de dades i programari lliure, i forma part de la bibliografia editada per la UdA. L’objectiu és oferir al lector una visió general, però acurada i rigorosa, de la signatura digital, del seu funcionament, de la seva aplicació i de la seva utilització quotidiana en un ampli ventall de situacions, com també una avaluació de la seguretat que proporciona.

El desenvolupament temàtic s’efectua a través de deu preguntes concretes, útils i pràctiques per a tots els àmbits en els quals és plausible implantar la signatura digital i tenint en compte dues respostes per a cadascuna: una resposta breu en forma de resum i una altra de més elaborada, que desenvolupa rigorosament els principals aspectes lligats a la pregunta. Les preguntes a les quals es dona resposta repassen els principals conceptes de la signatura digital i la seva aplicació:

  • Què és la signatura digital?
  • Com funciona?
  • Per què i per a què utilitzar la signatura digital?
  • Què és signar un document?
  • Com es pot verificar la signatura digital?
  • Què necessito per a signar documents?
  • Com puc signar documents electrònics?
  • Com puc signar comunicacions electròniques?
  • Es pot signar i contrasignar un document més d’una vegada?
  • És segura la signatura digital?

Aquest monogràfic finalitza amb un resum, en forma de conclusions i expectatives de futur; un recull bibliogràfic de referència, que permet al lector ampliar els conceptes presentats, i un glossari dels termes habituals de la temàtica. El seu preu de venda a les llibreries és de 12 euros.

Data de publicació: 16 de desembre del 2009.