Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Accés remot per VPN

  /    /  Accés remot per VPN

La Universitat posa a disposició dels estudiants d’estudis presencials i doctorat l’accés a la xarxa de la Universitat de manera remota. Amb aquest accés remot es pot:

  • accedir a la carpeta personal que cada estudiant d’estudis presencials té al servidor d’arxius de la Universitat a CANCER
  • accedir als servidors de desenvolupament per dur a terme pràctiques informàtiques remotament
  • accedir a les bases de dades digitals que l’UdA té contractades

L’accés es realitza mitjançant una connexió VPN (Virtual Private Network).

La connexió es pot dur a terme des de qualsevol sistema operatiu, ja sigui Microsoft Windows, Mac OS X, o bé una distribució GNU/Linux. Un cop duta a terme la connexió es podrà accedir als serveis comentats com si s’estigués treballant des d’un terminal de la universitat.

NOTA: Un cop connectada la VPN es pot accedir als recursos de xarxa compartits. Per exemple, per accedir a la carpeta personal d’un estudiant s’haurà d’obrir una finestra de l’explorador i entrar qualsevol dels següents a la barra d’adreça:

  • \\cancer.ua.ad
  • \\192.168.3.2
  • \\CANCER

Les tres opcions duen al mateix servidor. Per accedir als recursos compartits d’aquest servidor es demana un nom d’usuari i una contrasenya. S’han d’utilitzar les mateixes que feu servir per accedir al campus, als terminals o al correu de la Universitat. S’ha d’afegir, davant el nom d’usuari, el nom del domini de la Universitat: UA\usuari

A continuació hi ha les instruccions per a instal·lar el client VPN en diferents sistemes:

Windows XP/Vista/7/8/10: 

El client per Windows (del programari lliure OpenVPN) que us farà falta instal·lar en els vostres ordinadors el podeu descarregar des de la pàgina d’OpenVPN.

La instal·lació del programari és senzilla i no necessita cap paràmetre especial durant la instal·lació. Es poden acceptar tots els valors per defecte. Un cop acabada la instal·lació veurem que a la part inferior dreta apareix una icona amb un cadenat (aplicació OpenVPN GUI). Si no hi ha aquesta s’haurà d’executar l’OpenVPN GUI, accés directe que, per defecte, es crea a l’escriptori. Altrament també la podem trobar navegant per la llista d’aplicacions del menú Inici.

NOTA IMPORTANT: OpenVPN GUI s’ha d’executar amb permisos d’administrador en els sistemes operatius Vista i posteriors. Si no és així la connexió es completarà tot i que no serà possible accedir a cap servei.

Per configurar la connexió amb l’UdA, a la carpeta de configuració de l’OpenVPN, accessible des del menú Inici si hauran de copiar els dos arxius següents:

  • el certificat arrel del servidor VPN: ca.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu ca.crt)
  • el fitxer de configuració per l’accés a la Universitat d’Andorra: VPNConf.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu UdA.ovpn)

Amb aquest pas fet podem connectar amb el botó dret sobre la icona que apareix a la part inferior dreta del sistema:

Se’ns demanarà que entrem el nostre nom d’usuari i contrasenya, aquests equivalen als que utilitzeu per entrar als terminals de la Universitat o al Correu:

Un cop connectada la VPN es podrà accedir als serveis interns de l’UdA.

Mac OS X:

Per dur a terme la connexió des d’un Mac ens farà falta instal·lar el client OpenVPN que podeu descarregar des de la pàgina de Tunnelblick.

Per instal·lar l’aplicació feu doble-click sobre l’arxiu descarregat i seguiu les instruccions. A continuació s’ha de descarregar el següent arxiu: VPNConf-osx.zip (s’ha de descomprimir l’arxiu UdA.tblk)

Des de l’aplicatiu Tunnelblick podem importar la nova configuració descarregada fent doble click sobre aquest arxiu.

La connexió es du a terme fent click sobre la icona del Tunnelblick a la part superior dreta de la pantalla:

Se’ns demanarà que entrem el nostre nom d’usuari i contrasenya, aquests equivalen als que utilitzeu per entrar al Campus virtual, als terminals o al Correu de la Universitat.

Un cop connectada la VPN es podrà accedir als serveis interns de l’UdA.