Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Sense categoria   /  Informació sobre la malaltia COVID-19

Informació sobre la malaltia COVID-19

Davant la situació d’emergència sanitària provocada per la malaltia Covid-19, informem a la comunitat universitària de les recomanacions i mesures a seguir. Aquesta nota interna substitueix i amplia la difosa el passat 5 de març del 2020.

 

Recomanacions i mesures de protecció individual que el Ministeri de Salut fa a la població andorrana:

   • No viatjar a les zones de risc definides al web de salut.ad (actualment, Corea del Sud, Iran, Xina, Itàlia, i algunes regions d’Espanya, de França i d’Alemanya).
   • Trucar al telèfon 116 si es té qualsevol tipus de simptomatologia (febre, tos i dificultat respiratòria)
   • Higiene de mans: rentar-se les mans amb aigua i sabó i amb solucions alcohòliques, especialment si s’ha estat en contacte amb una persona infectada o en el seu entorn.
   • Higiene respiratòria: tossir o esternudar tapant-se la boca, preferiblement amb el colze o un mocador de paper d’un sol ús, i rentar-se les mans després.
   • A banda d’aquestes recomanacions, el 12 de març el Govern ha aprovat un Decret de mesures excepcionals amb indicacions destinades als col·lectius de la gent gran, dels estudiants i dels professionals sanitaris.

D’acord amb el decret del Govern d’Andorra del 12 de març i tenint en compte les característiques específiques de la Universitat d’Andorra i les seves relacions internacionals, s’estableixen les mesures addicionals següents:

   • Suspensió dels viatges professionals i acadèmics del personal i dels estudiants de l’UdA als països amb risc i suspensió de qualsevol desplaçament d’aquesta tipologia fora del país que no sigui estrictament necessari.
   • Limitació en l’acollida d’estudiants i de personal universitari d’altres països.
   • Requeriment per part dels membres de la comunitat universitària de comunicar a la Secretaria del Rectorat de la Universitat si s’ha viatjat a algun dels països amb risc.
   • Obligació per part d’estudiants i de personal de romandre al domicili en cas de presentar simptomatologia respiratòria (tos o dificultat respiratòria) o febre. En tots els casos caldrà informar la Universitat d’Andorra i les autoritats sanitàries i, en el cas del personal, si no disposa de baixa mèdica, treballarà en modalitat de teletreball.
   • Ampliació de les opcions de teletreball per al personal de l’UdA, independentment del seu estat de salut, d’acord amb les direccions i responsables d’àrea.
   • Suspensió temporal de totes les classes i formacions impartides o dirigides a personal sanitari.
   • Suspensió temporal de les estades formatives del bàtxelor en Infermeria.
   • Suspensió temporal del programa Aula Magna.
   • Cancel·lació de tots els actes organitzats a la Universitat d’Andorra que reuneixin més de 50 persones. Per a les activitats en què es prevegi una assistència de menys de 50 persones, l’UdA es reserva el dret a suspendre-les.
   • Flexibilització de la docència i de les avaluacions a les classes que puguin tenir estudiants confinats o aïllats, i implementació de les mesures necessàries per tal que totes les titulacions, en la mesura del possible, es puguin impartir en modalitat virtual.
   • Recomanació de distribuir les classes de manera que es garanteixi una distància prudencial entre persones.
   • Recomanació d’evitar les salutacions amb contacte.
   • Reforç de les accions del servei de neteja a les zones d’ús més intensiu.

En tots els casos, les noves mesures preventives que pugui prendre el Govern d’Andorra amb relació a aquesta malaltia prevaldran sobre les esmentades.

 

Més informació:

Govern d’Andorra

https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus

Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Organització Mundial de la Salut

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Organització Mundial de la Salut (Europa)

http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/pages/news/news/2020/01/novel-coronavirus-outbreak-in-china-what-does-it-mean-for-europe

European Centre for Disease Prevention and Control

https://www.ecdc.europa.eu/en/q-novel-coronavirus

 

Data de publicació: 12 de març del 2020