Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Iniciatives Covid   /  Es reprèn l’Aula d’Estiu, el programa de cursos d’estiu de l’UdA

Es reprèn l’Aula d’Estiu, el programa de cursos d’estiu de l’UdA

auladestiu20161200514

Després que el curs passat la situació sanitària no permetés la seva organització, la Universitat d’Andorra (UdA) reprèn enguany l’Aula d’Estiu, el programa de cursos d’estiu que arribarà aquest mes de juny a la seva cinquena edició. La iniciativa té com a objectiu contribuir a la formació de l’equip humà de la Universitat i els professionals del país, així com innovar en els models d’ensenyament en els àmbits tecnològic, científic i humanístic.

El programa tindrà lloc del 22 de juny al 5 de juliol de 2021 i ofereix una variada oferta de formacions de curta durada, dirigides tant als professionals de l’ensenyament com als estudiants i el personal universitari, els professionals d’altres àmbits i al públic en general. Els set cursos que s’ofereixen en aquesta nova edició de l’Aula d’Estiu estan relacionats principalment amb les àrees de la salut i el benestar, l’educació i els entorns laborals. En aquest darrer àmbit, destaca la formació encaminada a aprofundir sobre el treball de la igualtat en l’àmbit organitzatiu, coincidint amb l’entrada a tràmit parlamentari del projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, i també amb l’elaboració d’un pla d’igualtat de gènere per a l’UdA.

El programa de l’Aula d’Estiu 2021 és el següent:

  • La percussió corporal com a recurs pedagògic – Mètode SSM (22 de juny de 2021). A partir de la música, el mètode SSM dona molta importància a la improvisació, creativitat i al llenguatge rítmic expressat amb el nostre cos. És en aquesta experiència sensorial on es reforça tot el control, dissociació i coordinació corporal, tot el potencial estètic i pedagògic dels processos d’aprenentatge a partir del ritme i de la música, i tota la gestió emocional del treball físic i intel·lectual de les disciplines esportives i artístiques.
  • Millora la resiliència i el benestar. Com gestionar situacions difícils (25 de juny de 2021). La psicologia positiva se centra a donar suport i treballar el potencial i les qualitats positives de les persones per assolir objectius beneficiosos que incrementen el seu benestar, per fer front a situacions que ens creen malestar, incertesa i neguit. Aquest curs mostrarà les estratègies i tècniques, basades en les fortaleses i les capacitats de les persones, per atendre i entendre millor el que ens està passant i com podem fer-hi front.
  • Com treballar la igualtat en l’àmbit organitzatiu. De la teoria a la pràctica (28 de juny de 2021). En aquest curs es treballaran exemples pràctics de com aplicar la igualtat dins de l’entorn de treball, a través del marc normatiu en matèria d’igualtat  les recomanacions a les organitzacions. Es facilitaran estratègies per incorporar la igualtat als entorns de treball i bones pràctiques, i es tractaran els protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament.
  • Com crear entorns laborals saludables (ELS): del mite a la realitat (29 de juny de 2021). A partir de les tendències i els reptes socioeconòmics dels propers anys, s’identificaran les oportunitats i els riscos possibles, per entendre la situació actual i la seva evolució en l’àmbit sociodemogràfic per analitzar l’impacte potencial en el mercat laboral. A partir d’aquí, s’analitzarà la importància d’un Entorn Laboral Saludable (ELS) considerant el model dels cinc eixos o les cinc puntes.
  • Aprèn a piratejar la teva salut. Entén el cos, el cervell i mou-te! (30 de juny de 2021). El curs té per objectiu identificar tot allò que modula la nostra salut per entendre i per adquirir eines fàcils i quotidianes amb l’objectiu de guanyar qualitat de vida. S’intercalaran sessions de mobilitat breus amb la intenció que els participants aprenguin a moure’s de manera terapèutica per despertar el seu cos.
  • Basket Beat: una proposta artística per revisar el nostre rol com a professionals (1-2 de juliol de 2021). Es realitzaran dinàmiques de grup i música amb pilotes de bàsquet com a instruments per entendre el funcionament i lideratge dels grups, i debatre el nostre paper com a professionals. S’identificaran recursos i estratègies de l’art, la pedagogia, la psicologia i la musicoteràpia que puguin ser directament aplicables a les nostres pràctiques professionals.
  • Ensenyar a partir de reptes, projectes i contextos: exemples, potencialitats i dificultats (5 de juliol de 2021). L’ús de situacions reals i rellevants (contextos, projectes, reptes, casos…) en l’ensenyament per aprendre competències, s’ha evidenciat com una estratègia didàctica útil tant pel que fa a la motivació intrínseca dels estudiants com per a promoure la seva capacitat de transferir els coneixements a noves situacions. Aquesta capacitat de transferir, és a dir, abordar nous problemes desconeguts en el futur, és clau per al desenvolupament professional dels graduats universitaris.

Els cursos de l’Aula d’Estiu, bona part dels quals tenen una durada de 4 hores,  tindran lloc de manera presencial a la Universitat d’Andorra. El nombre màxim d’estudiants per grup és reduït per tal de garantir una atenció personalitzada i per donar compliment a les mesures sanitàries derivades de la COVID-19.

Es lliurarà un certificat d’assistència per a cada curs a les persones que assisteixin al 80% de les sessions. L’assistència està acreditada per la Universitat d’Andorra amb crèdits europeus de lliure elecció, en proporció amb la durada de cada formació.

Més informació

Formulari de preinscripció

Data de publicació: 12 d’abril de 2021