El Consell de la qualitat

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat l’any 2007, té com a objectius principals promoure la cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària, promoure procediments, guies i estàndards de qualitat en totes les activitats, i redactar informes d’autoavaluació interna dels diferents àmbits universitaris, per tal de garantir la millora contínua de l’ensenyament superior.