Exàmens oficials de xinès

En el marc de l’Aula Confuci d’Andorra, des de l’any 2017 l’UdA té el reconeixement necessari per a acollir els exàmens oficials de xinès HSK (per a adults) i YCT (per a menors de 16 anys).

Convocatòria 2019: 15 de juny. Us podeu inscriure al formulari de preinscripció fins al 6 de maig.

EXÀMENS HSK per a adults

En la present convocatòria, s’ofereixen els exàmens de HSK 1, HSK 2 i HSK 3.

HSK 1 (domini de 150 paraules, nivell equivalent a l’A1). S’examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir un conjunt de frases i paraules molt senzilles corresponents a les necessitats concretes de comunicació.

Comprensió oral – 20 preguntes 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 preguntes 17 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 40 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 2 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S’examina la capacitat de la persona per mantenir converses directes i simples sobre situacions quotidianes.

Comprensió oral – 35 preguntes 25 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 preguntes 22 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 55 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

HSK 3 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1). S’examina la capacitat de la persona per solucionar situacions comunicatives bàsiques relacionades amb la vida quotidiana o amb el seu viatge per la Xina.

Comprensió oral – 40 preguntes 35 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 preguntes 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 preguntes 15 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 90 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 4 (domini de 1200 paraules, nivell equivalent al B2). S’examina la capacitat de la persona per comunicar-se i discutir en diversos temes, així com per comunicar-se de manera força fluïda amb parlants xinesos nadius.

Comprensió oral – 45 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 40 preguntes 40 minuts 100 punts
Expressió escrita – 15 preguntes 25 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 105 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 5 (domini de 2500 paraules, nivell equivalent al C1). S’examina la capacitat de la persona per llegir diaris i revistes, entendre programes de televisió i fer discursos de manera extensiva en llengua xinesa.

Comprensió oral – 45 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 45 preguntes 40 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 preguntes 40 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 125 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

HSK 6 (domini de 5000 paraules, nivell equivalent al C2).

Comprensió oral – 50 preguntes 40 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 50 preguntes 50 minuts 100 punts
Expressió escrita – 1 pregunta 45 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 135 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

EXÀMENS YCT per a menors de 16 anys

En la present convocatòria, s’ofereixen els exàmens de YCT 1, YCT 2 i YCT 3.

YCT 1 (domini de 80 paraules). S’examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes de les frases i paraules més comunes en xinès.

Comprensió oral – 20 preguntes 10 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 15 preguntes 17 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 35 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT2 (domini de 150 paraules, nivell equivalent al A1). S’examina la capacitat de la persona per entendre i fer servir algunes frases i oracions senzilles en xinès i gestionar comunicacions de nivell bàsic.

Comprensió oral – 20 preguntes 15 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 20 preguntes 27 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 50 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT3 (domini de 300 paraules, nivell equivalent al A2). S’examina la capacitat de la persona per poder comunicar-se en temes quotidians coneguts d’una manera senzilla.

Comprensió oral – 35 preguntes 20 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 25 preguntes 25 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 60 minuts Total 200 punts (aprovat a partir de 120 punts)

YCT4 (domini de 600 paraules, nivell equivalent al B1).

Comprensió oral – 40 preguntes 30 minuts 100 punts
Comprensió escrita – 30 preguntes 30 minuts 100 punts
Expressió escrita – 10 preguntes 15 minuts 100 punts
Temps total (incloent temps per omplir les dades al full d’examen) 85 minuts Total 300 punts (aprovat a partir de 180 punts)

Enllaços d’interès