Preguntes freqüents

Quant costa la matrícula a l’UdA?

L’UdA és una universitat pública i els imports de les matrícules de les titulacions d’Estat que imparteix (bàtxelor, màster i doctorat) els defineix anualment el Govern d’Andorra. Es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Quins avantatges té estudiar a l’UdA?

A l’UdA s’ofereix una atenció i un seguiment personalitzat a l’estudiant, amb grups d’estudiants molt reduïts.
Les titulacions de l’UdA es caracteritzen per una elevada inserció laboral.
A totes les formacions de l’UdA hi ha una àmplia oferta de mobilitat internacional, amb possibilitat d’obtenir ajuts econòmics.
Les titulacions de l’UdA són innovadores i actuals en els seus models d’aprenentatge.
A l’UdA s’ofereix la combinació d’uns estudis de qualitat amb una gran oferta d’avantatges amb el carnet universitari i en un entorn natural.
A totes les formacions de l’UdA hi ha un vincle estret amb el món professional i empresarial d’Andorra, amb la possibilitat de realitzar estades de pràctiques a institucions i empreses d’Andorra i de fora d’Andorra, així com treballs fi de bàtxelor.
Les titulacions de l’UdA són titulacions de L’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) que inclou 48 estats.

Amb els estudis de l’UdA podré continuar estudiant un màster a Andorra o fora d’Andorra?

Sí. Les titulacions de bàtxelor (primer cicle) de l’UdA donen accés als estudis de màster als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Amb els estudis de l’UdA podré treballar fora d’Andorra?

En el cas de les professions no regulades, amb els estudis de l’UdA es pot treballar fora d’Andorra.
En el cas de les professions regulades, com és el cas de la professió d’Infermeria i de Ciències de l’educació, cal complir els requisits del país on es vulgui treballar.

Quin nivell d’anglès necessito per estudiar a l’UdA?

El nivell d’anglès recomanat d’entrada a l’UdA serà el B1 (segons el marc europeu comú de referència per a les llengües -MECR-), ja que el nivell de les assignatures d’anglès de les diferents titulacions comença al nivell B2.1. Es recomana aquest nivell perquè a l’UdA s’imparteixen algunes de les assignatures en llengua anglesa.
En el cas que no es tingui el nivell recomanat, l’UdA ofereix cursos complementaris d’anglès per assolir el nivell B1.

Hi ha prova d’accés per accedir als estudis de l’UdA?

Únicament hi ha prova d’accés en el cas que la demanda dels estudis superi l’oferta de places.

En quina llengua s’imparteixen els estudis?

Els estudis de l’UdA s’imparteixen en català, tot i que algunes assignatures s’ofereixen en anglès.
Durant el primer any, es facilita al màxim el coneixement de la llengua catalana per als estudiants no catalano-parlants.