Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Cinc candidatures admeses al procés de selecció del rector o rectora de l’UdA

Cinc candidatures admeses al procés de selecció del rector o rectora de l’UdA

Un cop exhaurit el termini, el passat 15 de març, per a la presentació de sol·licituds de candidatura a l’elecció de rector o rectora de la Universitat d’Andorra (UdA), el Consell Universitari, reunit aquest passat dilluns 18 de març, va prendre coneixement de les candidatures i de la documentació presentada i va fixar un període per a la validació final. Avui divendres, ja verificat el compliment dels requisits i feta la comunicació prèvia a les persones candidates, es fa pública la relació de les persones admeses a la convocatòria per al nomenament del rector o rectora de la Universitat d’Andorra. Per ordre alfabètic:

  • Ramon Copons Llorens
  • Josep Fortó Areny
  • Juli Minoves Triquell
  • Alexandra Monné Bellmunt
  • Emili Vergés Puig

La Universitat d’Andorra va iniciar el procés per a la tria del seu rector o rectora per als propers cinc anys amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el passat 22 de novembre, de les bases de la convocatòria d’un concurs nacional i internacional en què es garanteixen els principis de transparència, concurrència i publicitat, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2018 de la Universitat d’Andorra. El plec de bases del concurs es va definir a partir de les línies estratègiques i del contracte programa de la institució.

Segons el calendari establert, el 7 de maig finalitzarà el termini per resoldre la convocatòria amb la votació per majoria dels membres del Consell Universitari. Després de l’elecció, el nou rector o rectora haurà de ser formalment nomenat pel Govern en el termini de 15 dies hàbils (22 de maig).

El Consell Universitari és la màxima autoritat pluripersonal de la Universitat d’Andorra. El componen el rector, dos representants de l’Administració general, dos representants del personal docent, dos representants dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un representant de l’àmbit empresarial i professional, i un representant de les entitats que col·laboren amb la Universitat.

Més informació

Data de publicació: 22 de març de 2024