Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  El bàtxelor en Informàtica de l’UdA es renova i canvia de metodologia

El bàtxelor en Informàtica de l’UdA es renova i canvia de metodologia

El bàtxelor en Informàtica, una de les titulacions amb més trajectòria a la Universitat d’Andorra, estrenarà un nou pla d’estudis aquest mes de setembre. La principal novetat és l’adaptació al nou model educatiu de l’UdA, que elimina el concepte clàssic d’assignatura i que es basa en l’assoliment de competències. Cada semestre es dividirà en dos mòduls que s’oferiran en paral·lel, de 15 crèdits cadascun. En cada mòdul, els estudiants hauran de resoldre un repte treballant i integrant els continguts de manera més transversal. Així, el repte és el que dinamitzarà tots els continguts, que s’estructuraran a través de seminaris, treball guiat i treball personal.

El bàtxelor en Informàtica és el segon en adoptar el nou model educatiu de l’UdA, després del de Ciències de l’educació, que ho va fer el curs 2018-2019. Aquesta nova metodologia facilita que els estudiants treballin de manera més col·laborativa i més transversal, i potencia encara més l’atenció personalitzada que ofereix el professorat de la Universitat d’Andorra.

A més, el nou model educatiu permet que els estudiants vegin encara més l’aplicació pràctica dels continguts teòrics que van adquirint, a través de reptes similars als que es podran trobar al món laboral. Pel que fa a l’avaluació, el pes principal el tindrà l’assoliment del repte, però també s’avaluaran les competències que s’aniran adquirint en els diferents seminaris amb què es composaran els mòduls.

D’altra banda, el nou pla d’estudis reforçarà els continguts sobre videojocs, anàlisi de dades amb tractaments de Big Data, intel·ligència artificial, seguretat informàtica, tecnologies web i programació de dispositius mòbils. A més, també es potencien els continguts relacionats amb el dret, l’ètica i la societat, i s’han ampliat els coneixements més transversals, alguns d’ells relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El bàtxelor en Informàtica també comptarà amb un semestre complet (el quart) amb docència en anglès, per reforçar la competència comunicativa dels estudiants en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional d’estudiants d’universitats estrangeres. I també concentrarà els crèdits optatius i de lliure elecció en un sol semestre, el cinquè, per facilitar les estades formatives, promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants de l’UdA i perquè puguin definir el seu propi itinerari formatiu.

El nou pla d’estudis ha estat avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), ha estat aprovat pel Govern el dimecres 6 de maig de 2020 i s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el 20 de maig del 2020. L’anterior pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica, instaurat l’any 2011, quedarà extingit el 30 de juny del 2023.

Més informació sobre el bàtxelor en Informàtica

Data de publicació: 6 de maig del 2020
Darrera actualització: 2 de juliol del 2020