Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Els estudiants puntuen amb un notable alt la qualitat de la Universitat d’Andorra

Els estudiants puntuen amb un notable alt la qualitat de la Universitat d’Andorra

La garantia de qualitat és un dels principals actius que ofereix la Universitat d’Andorra (UdA). Segons es desprèn de l’avaluació interna del procés docent de la universitat pública, elaborada pel Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra durant el passat curs 2008/2009, els estudiants de l’UdA valoren molt positivament, amb un 8,42 de mitjana total –sobre 10–, la qualitat del professorat, i amb un 8,24 la qualitat de les assignatures impartides.

En el detall, pel que fa a la qualitat del professorat, els aspectes més ben valorats, amb un 8,85 de mitjana, són l’”actitud receptiva i respectuosa envers els estudiants” i el fet que “mostra preparació i domina la matèria que imparteix”. Els estudiants valoren, a més, la puntualitat (8,71), les explicacions “amb claredat i de forma ordenada” i la disponibilitat “per realitzar consultes sobre els continguts de l’assignatura” (8,22). També obté una valoració alta el fet que el professorat “respon les preguntes d’una manera clara i precisa” (8,17) i que “estimula el diàleg i la participació dels estudiants” (8,03).

Quant a la qualitat de les assignatures, el més destacat és que “els continguts estan al dia” (8,56), segueixen “les directrius descrites al pla docent” (8,53) i es corresponen “amb el perfil de la titulació” (8,31). Els alumnes valoren igualment, amb un 8,20, els treballs, les pràctiques i els exàmens, com també que les assignatures permeten “augmentar els coneixements de la temàtica tractada”. Finalment, posen una nota alta a la càrrega de treball complementari a les classes (8,01) i a la qualitat de la documentació –apunts, transparències, etc.– (7,88).

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat el 2007, té com objectius principals promoure la cultura de la qualitat a l’UdA i impulsar els processos d’avaluació interna per assegurar en tot moment la millora contínua de l’ensenyament superior. Està format per sis membres permanents, que hi representen el personal i els estudiants de l’UdA. Una de les accions del Consell de la qualitat és l’avaluació de la qualitat docent de manera regular, tant en l’activitat del professorat com en el contingut de les assignatures que s’imparteixen. Aquest procés es realitza mitjançant enquestes que responen de manera individual i anònima tots els estudiants de la universitat.

Data de publicació: 23 de febrer del 2010.