Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  En marxa una nova enquesta per conèixer el perfil de l’estudiant universitari

En marxa una nova enquesta per conèixer el perfil de l’estudiant universitari

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les que es troba la Universitat d’Andorra (UdA), van iniciar dijous 1 de febrer el treball de camp de la quarta edició del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2023-2025). L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, la forma d’estudiar, la vinculació amb la universitat, els hàbits culturals i els condicionants econòmics, així com les expectatives, valors i creences que tenen en relació amb l’ensenyament superior. Els estudiants de bàtxelor i de màster de l’UdA tenen l’oportunitat de participar en la quarta edició d’aquest estudi a través de l’enquesta en línia que rebran a través del correu electrònic. Tots els estudiants que emplenin l’enquesta —abans del 14 de març— podran entrar en el sorteig de 2 iPhone 14.

Via Universitària és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe EUROSTUDENT, que recull la mateixa informació en 28 països europeus. L’informe estudiarà les trajectòries de l’estudiantat des de diferents perspectives: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, la perspectiva de gènere i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

L’enquesta de Via Universitària incorpora cinquanta-nou preguntes dividides en cinc blocs. En primer lloc, els estudiants valoraran l’accés a la universitat i la trajectòria personal en l’àmbit acadèmic. En segon lloc, valoraran les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. Tot seguit, respondran qüestions referents a la vida quotidiana de l’estudiantat i el nivell de participació i implicació en activitats culturals, socials i lúdiques que tenen lloc a la universitat. En quart lloc, s’hi dedica un bloc a les expectatives sobre el seu futur professional en finalitzar l’etapa universitària. Finalment, el qüestionari finalitza amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

La quarta edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les 20 universitats següents: Universitat Abat Oliba CEU, Universitat d’Alacant, Universitat d’Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat CEU Cardenal Herrera, Universitat de Girona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València i Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

Els resultats de l’estudi, la publicació dels quals està prevista al maig de 2025, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per a fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les mateixes universitats com des de les administracions públiques de l’àmbit de l’ensenyament, la recerca, l’ocupació o la joventut.

Via Universitària 2023-2025 està liderat per la Xarxa Vives d’Universitats i és l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) qui assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i de la Generalitat de Catalunya.

Data de publicació: 1 de febrer de 2024
Darrera actualització: 14 de febrer de 2024