Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  L’UdA aconsegueix un estalvi energètic del 19%

L’UdA aconsegueix un estalvi energètic del 19%

Gràcies a les mesures d’estalvi energètic que ha estat aplicant els últims anys, la Universitat d’Andorra (UdA) ha aconseguit una disminució mitjana del seu consum d’energia del 19,51% en relació a l’any de referència, el 2008, complint així amb escreix el requeriment de la normativa, que marcava un objectiu d’estavi del 10,25%.

L’estalvi més important s’ha obtingut en electricitat, ja que l’UdA ha passat de gastar 397.951 quilowatts hora (kWh) l’any 2008 a gastar-ne només 296.396 en finalitzar el 2012, cosa que representa una disminució del 25,51%. Pel que fa al consum de gasoli, aquest ha estat un 9,94% inferior: 22.516 litres l’any 2012 en lloc dels 25.000 litres de l’any de referència. Sumant els consums equivalents, doncs, l’any 2008, sense el pla d’estavi activat, l’UdA va consumir un total 647.951 kWh en energia, mentre que el passat any 2012 el total era de 521.529 kWh, un 19,51% menys.


Consum d’energia total (kWh) a la Universitat d’Andorra

 

2008

2012

Var. 12/08

Electricitat (kWh)

397.951

296.396

-25,51%

Gasoil (litres)

25.000

22.516

-9,94%

Total kWh*

647.951

521.529

-19,51%

* S’ha pres com a referència 1 litre de gasoil = 10 kWh

Per tal d’aconseguir aquest resultat la Universitat va posar en marxa el maig del 2010 un pla propi d’estalvi energètic amb una sèrie d’accions que s’han anat implementant des d’aleshores. A banda de conscienciar la comunitat universitària perquè tothom a nivell individual pogués fer la seva aportació en l’estalvi, s’han adoptat mesures tècniques de caràcter general com ara automatitzar l’apagada d’ordinadors públics a les 22.00 hores, racionalitzar la il·luminació, o bé adequar la climatització als diferents règims d’ocupació i temporades climàtiques, entre d’altres. S’informa mensualment al personal dels consums i la seva variació respecte al mateix mes de l’any anterior.

El Govern d’Andorra va aprovar el 17 de febrer del 2010 el Pla director d’estalvi i eficiència energètics de l’administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l’administració general. L’objectiu marcat pel Pla director era optimitzar el consum d’energia i aconseguir un estalvi del seu consum del 5% abans del 31 de desembre del 2010 i d’un 5% més abans del 31 de desembre del 2012, partint del consum que es va produir l’any 2008.

Data de publicació: 4 de febrer del 2013.