Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  L’UdA llança l’enquesta Via Universitària per analitzar què és ser estudiant avui

L’UdA llança l’enquesta Via Universitària per analitzar què és ser estudiant avui

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les que es troba la Universitat d’Andorra (UdA), inicien el treball de camp del programa Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). Entre els mesos de febrer i març, més de 500 estudiants de bàtxelor i màster tenen l’oportunitat de participar en el programa a través de l’enquesta en línia que els fa arribar l’UdA.

Via Universitària és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus. L’informe Via Universitària (2020-2022) estudiarà les trajectòries de l’estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de l’estudi, la publicació dels quals està prevista al maig de 2022, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per a fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les mateixes universitats com des de les administracions públiques.

L’enquesta: seixanta-una preguntes dividides en cinc blocs temàtics

L’enquesta Via Universitària incorpora seixanta-una preguntes dividides en cinc blocs. Els estudiants hi valoren la trajectòria personal a la universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També s’hi dedica un bloc a les expectatives que els estudiants tenen sobre el seu futur professional. A més, s’incorpora l’anàlisi de la vida quotidiana de l’estudiantat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat. Al llarg de l’enquesta, el estudiants tenen també l’oportunitat de valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari finalitza amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

La tercera edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, d’Andorra, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, de les Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, de València, i de Vic. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) n’assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.

Data de publicació: 1 de febrer de 2021