Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Rosa M. Mandicó, nova Defensora dels Drets i dels Deures de l’UdA

Rosa M. Mandicó, nova Defensora dels Drets i dels Deures de l’UdA

Havent finalitzat el mandat de l’anterior mediador, s’ha procedit a l’elecció i nomenament de la Defensora dels Drets i dels Deures de la Universitat d’Andorra per al nou mandat, el cinquè des que es va crear aquesta figura. Així, a proposta del comitè de selecció, el Consell Universitari ha decidit el 25 de juny de 2021 nomenar Rosa M. Mandicó com a nova Defensora dels Drets i dels Deures de la Universitat d’Andorra per a un període de quatre anys.

Mandicó va ser, fins a la seva jubilació l’any 2016, directora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra. Infermera de professió, al llarg de la seva trajectòria ha ocupat diversos càrrecs públics: ha estat consellera general, ministra d’Educació, Joventut i Esports, i consellera del Comú de Canillo.

La figura del Defensor/a dels Drets i dels Deures és l’òrgan encarregat de vetllar per a l’exercici efectiu dels drets i deures dels membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador i personal administratiu i tècnic. Té la funció de rebre queixes, observacions i propostes sobre el funcionament de la Universitat i d’actuar com a mediadora o àrbitre en conflictes entre persones o grups de la comunitat universitària, entre d’altres. Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i d’autonomia.

Aquesta figura és escollida i nomenada per un comitè de cinc membres compost pels dos membres representants dels estudiants al Consell Universitari, per un dels dos membres representants del professorat al Consell Universitari escollit entre ells, per un membre del personal administratiu i tècnic de la Universitat d’Andorra escollit entre aquest col·lectiu i per un representant dels òrgans de govern de la Universitat d’Andorra nomenat per la Junta Acadèmica.

La seva adreça electrònica és: defensora@uda.ad

Més informació

Data de publicació: 19 de juliol de 2021