Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Avaluació externa i aprovació del Report d’Avançament

5. Avaluació externa i aprovació del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral

 

Al final del quart semestre, el doctorand presentarà el Report d’Avançament de la Tesi Doctoral avalat pel seu director. En aquest projecte s’establiran tots els punts a tractar a la Tesi Doctoral.

El Report d’Avançament de la Tesi Doctoral es presentarà a dos doctors externs experts en la matèria i escollits per la Comissió de recerca i de doctorat, a fi que n’avaluïn la viabilitat, l’adequació i la correcció.

Un cop rebut l’informe dels experts externs, si és favorable, el doctorand haurà d’incloure al Report d’Avançament de la Tesi Doctoral els consells o les modificacions que hagin establert aquests experts externs. Si l’informe no és favorable, el Report d’Avançament de la Tesi Doctoral no podrà ser aprovat.

Finalment i en el cas que l’informe sigui favorable, el doctorand defensarà el projecte final de tesi davant d’un tribunal.

El tribunal:

  • És nomenat per la Comissió de recerca i de doctorat.
  • Està format per tres doctors. Com a mínim dos d’ells no seran de la Universitat d’Andorra.
  • El director de tesi no podrà formar part del tribunal.

Per poder presentar el Report d’Avançament de la Tesi Doctoral cal haver superat la formació mínima de recerca.

Documents 

Directrius per a la presentació i la defensa del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral
Procediment del tribunal de defensa del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral