Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

La meva recerca en una imatge

  /    /  La meva recerca en una imatge

Exposició “La meva recerca en una imatge”

En el marc del XIV Seminari de recerca de la Universitat d’Andorra, que va tenir lloc l’1 de juliol del 2022, es va celebrar el concurs “La meva recerca en una imatge” per tal que el personal investigador fes divulgació de la seva recerca a través d’una fotografia. L’objectiu d’aquesta exposició és mostrar a tota la comunitat universitària les propostes que es van presentar al concurs, acompanyades d’una breu explicació de la recerca que representen. La imatge guanyadora va ser la que portava per títol “Traduir(se) per (sobre)viure en la intersecció”, que il·ustrava la recerca de Bárbara Cerrato sobre traducció i interculturalitat.

PRIMER PREMI: Traduir(se) per (sobre)viure en la intersecció

Bárbara Cerrato Rodríguez

Grup de Recerca en Llengües (GREL) de la Universitat d’Andorra

Partim de la concepció de la traducció com a mediació intercultural entre el centre del sistema i les perifèries nacionals i locals, una nova línia d’investigació en els Estudis d’Interpretació. Analitzem el menjar mitjançant una metodologia inter i multidisciplinar molt variada, incloent-hi els Estudis de Traducció, la Sociologia, la Filosofia, els Estudis de Gènere, la Semiòtica… El corpus d’estudi és un seguit de novel·les heterolingües de Najat El Hachmi, i les seves traduccions al castellà, l’anglès i l’alemany, on la presència del menjar i els costums culinaris és significativa. La metodologia emprada i el corpus d’anàlisi ens permeten concloure que el menjar és un sistema de comunicació anàleg al llenguatge que tradueix la cultura i la identitat, sobretot en el cas de qui viu a cavall entre diferents mons, realitats, cultures i llengües.

Resta de fotografies participants al concurs:

Atractius del territori andorrà pels inversors estrangers

Lorena Jordana Carmona

Grup de Recerca en Economia i Dret (GRED) de la Universitat d’Andorra

La maduresa del sistema econòmic d’Andorra ha obligat al Principat a realitzar en els últims anys, un procés d’institucionalització i alhora obrir i diversificar la seva economia amb l’objectiu de potenciar l’atractiu del país envers els inversors estrangers. La finalitat de la recerca és explicar les motivacions darrera de la inversió forana que es realitza a Andorra. Per donar resposta als objectius de la investigació s’adreçarà un qüestionari als inversos estrangers que han invertit al país des de l’obertura econòmica de 2012. El resultat d’aquest estudi empíric pretén determinar quins atractius té el territori andorrà pels inversos estrangers.

Canvi estàtic

Blanca Carrera González

Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra

L’educació és entesa com un motor de canvi social i econòmic des de les múltiples organitzacions i institucions internacionals. Això duu a què cadascuna d’elles inverteixi esforços i recursos amb l’objectiu de configurar formacions de qualitat. El primer pas, però, és incidir en les formacions inicials de mestre, en tant que són l’espurna que determinarà el canvi del present per al futur. Per aconseguir-ho, les organitzacions i institucions internacionals generen llistats de polítiques educatives a implementar en aquest context formatiu. L’anàlisi de set propostes evidencia que en un període de vint anys les polítiques s’han adreçat al voltant de quatre eixos, deixant entreveure la dificultat del seu assoliment. En aquest sentit, la fotografia representa l’agrupació de propostes estancades en el temps.

Dualitat en 3D i en la vida

Meritxell Ros Armengol

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

La disfàgia és un símptoma que fa referència a la dificultat per transportar el bolus alimentari des de la boca fins al estomac. Malgrat la seva rellevància i la gravetat de les seves possibles complicacions, és una entitat encara poc coneguda i estudiada. Des del grup de recerca posem el nostre granet de sorra per sensibilitzar i empoderar el col·lectiu sanitari amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial en els diferents àmbits d’intervenció.

El Baluarte

Mercè Avellanet Viladomat

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

El Baluarte de Pamplona és un símbol de força, la força que ens dona la columna vertebral en el nostre cos. Una mala postura influeix en el dolor cervical. El nostre grup ha demostrat que la modificació activa de la postura mitjançant una samarreta és tan eficaç com l’exercici, gold estàndard per a millorar la cervicalgia en dones professionals sanitàries. Una mostra més significativa de participants s’està obtenint amb una col·laboració de recerca amb l’Hospital Universitari de Pamplona. L’objectiu és confirmar l’efectivitat d’aquesta nova tecnologia. El Baluarte representa un emblema arquitectònic de la ciutat així com un símbol de força.

El nèctar del discurs

Cèlia Baró Gaillard

Grup de Recerca en Llengües (GREL) de la Universitat d’Andorra

La meva recerca-acció vol avaluar l’impacte d’un ensenyament d’estratègies metacognitives en el discurs oral i escrit dels estudiants universitaris. Més concretament, l’estudi investigarà si les estratègies metacognitives aplicades a textos expositius i argumentatius promouen un millor rendiment dels estudiants en termes de coherència, cohesió, i participació mitjançant el disseny i la implementació d’una seqüència didàctica. Un discurs es nodreix d’intencions, d’un destinatari, i d’un bon ús del llenguatge així com ho fan les flors que festegen les papallones, les quals es nodreixen del seu nèctar per a fecundar altres flors i així seguir amb l’acte comunicatiu.

Gamificant la recerca

Nadia Azzouz Bouadi

Grup de Recerca en Llengües (GREL) de la Universitat d’Andorra

Aquesta foto simbolitza la temàtica i el procés de la recerca sobre els efectes de la gamificació en l’aprenentatge. L’element de joc del cub de Rubik mostra les etapes de recerca que cal superar des de la definició d’un projecte de recerca fins a la culminació d’una tesi. En la primera fase, s’endrecen els coneixements més rellevants per establir l’estat de l’art. Seguidament es traça la base de la línia de recerca, es posa en pràctica i sovint s’ha tornar enrere per reubicar nous elements. Finalment es fa l’assemblatge final perquè els objectius i els resultats quedin harmonitzats.

Guiant les noves generacions

Aleix Dorca Josa

Grup de Recerca en Tecnologia (GRET) de la Universitat d’Andorra

Els joves són el futur de la recerca. En la imatge és veu la mà d’un nen que és guiat per un adult a muntar una figura d’una recercaire. La figura mostra una noia que treballa en tecnologia i en robòtica, més específicament. A més, a la imatge es poden veure les eines de planificació, disseny i avaluació presents en tota recerca. Aquesta imatge mira de relacionar la recerca que es fa en Jocs Seriosos al GRET amb la necessitat de fer que el jovent s’interessi per la recerca.

La clau del patrimoni cultural

Cristina Yáñez de Aldecoa

Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra

Una de les estratègies per combatre el desinterès de la població sobre el patrimoni cultural passa per fomentar l’ensenyament del patrimoni en el procés educatiu. L’educació en patrimoni cultural actua com a canal de comunicació, que permet als individus conèixer i connectar-se al passat, per comprendre el present, i construir la seva identitat. L’objectiu de la meva recerca és crear una conscienciació patrimonial sobre l’interès i la importància de preservar el patrimoni per a generacions futures i generar mecanismes per implicar la societat en la seva valorització. Amb la imatge de la porta de Casa de la Vall ens endinsarem en la importància de l’educació patrimonial.

La recerca d’alternatives

Anna Boada i Pladellorens

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

L’artrosi de genoll és una patologia que es caracteritza per inflamació i aprimament del cartílag articular. L’augment de l’ús de tractaments basats en cèl·lules estromals mesenquimals, com la fracció vascular estromal (SVF), és degut al seu teòric potencial generador de cartílag (a diferència dels tractaments convencionals). No obstant, l`heterogeneïtat dels estudis i dels preparats no permet una conclusió sòlida sobre la seva eficàcia. Aquest projecte comprèn una revisió sistemàtica sobre l’ús de la SVF en artrosi de genoll i un estudi experimental amb un tractament estandarditzat d’SVF per avaluar l’eficàcia clínica, funcional i radiològica en pacients amb artrosi de genoll.

La roda de la teva vida

Sònia Gili Moneo

Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra

La tesi que s’està elaborant vol contribuir amb el disseny d’un programa formatiu que promogui els àmbits, les àrees i les dimensions de la Competència de Cultura Democràtica dels estudiants d’ensenyament superior. La roda (competència) és l’equilibri entre radis, llanda i coberta. Sense aquesta estructura la bici (vida) no se sostindria. La cobertura és la capa externa que deixes veure a la gent (àmbit personal i social). La llanda és imprescindible per sostenir la cobertura (convivència, interculturalitat, drets humans, sostenibilitat, coneixement crític i identitat). Finalment, els radis, estructures metàl·liques que han d’anar treballant-se per poder sostenir el conjunt de la roda.

La Siria no és una cosa

Celia Guitián Miranda

Grup de Recerca en Economia i Dret (GRED) de la Universitat d’Andorra

El reconeixement internacional de la necessitat de protegir jurídicament els animals eliminant la seva consideració com a “coses” ha donat lloc al Dret Animal com una nova disciplina jurídica del dret. Andorra no ha estat aliena a aquesta consciència i ha manifestat la seva preocupació sobre el benestar animal amb la promulgació recent de diverses normes. L’objectiu principal del treball és analitzar l’adequació de la regulació existent al Principat a través d’una revisió sistemàtica de la literatura sobre els drets i el benestar dels animals; la normativa estatal i comunal vigent i la jurisprudència relativa als animals.

Llacs, no pas estanys

Xavier Planas Batlle

Doctorand de la Universitat d’Andorra

La recerca que s’efectua es troba adscrita al Programa de doctorat de l’UdA. En aquest sentit, s’està redactant la tesi doctoral Els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos. Andorra com a cas d’estudi. En aquest context, s’està treballant amb la identificació de topònims relacionats amb els fenòmens geològics perillosos. Un exemple paradigmàtic d’aquest tipus de noms, localitzat al Principat d’Andorra, és el que conté el mot llac. Els topònims andorrans que contenen aquest terme ‒com pic dels Llacs‒ sovint han estat interpretats erròniament a partir de la presència d’estanys (masses d’aigua). No obstant això, aquí la forma ajustada d’interpretar el mot llac és a partir de la seva accepció esllavissada (moviment del terreny).

ONCOTIC

Carlota de Miguel Barbro

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

Avui en dia els sistemes sanitaris s’enfronten a la necessitat de canvis estructurals per poder fer-los més sostenibles enfront de les malalties cròniques com el càncer i les demandes creixents dels ciutadans per una assistència sanitària de més qualitat i segura en la presa dels tractaments. La mHealth es presenta com l’eina idònia per controlar les Reaccions Adverses als Medicaments Antineoplàstics Orals per part dels malalts, ja que s’empoderen en la seva malaltia en temps real des del seu domicili, en comunicació amb el seu agent de salut per oferir una atenció segura i centrada en el malalt.

Perfil i necessitats dels tutors clínics en el seguiment de les estades formatives clíniques. Projecte de millora

Sara Esqué Boldú

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

Estudi col·laboratiu entre la Universitat d’Andorra i la Universitat Rovira i Virgili sobre del perfil, implicació i necessitats acadèmiques dels tutors clínics en les estades formatives clíniques (EFC) dels estudiants d’infermeria. Difusió d’un programa formatiu per a les infermeres/tutores clíniques, com a resposta als perfils i les necessitats acadèmiques detectades. Disseny d’una APP pel seguiment de les estades formatives clíniques per part dels tutors clínics.

Promoció de la salut en l’adult jove: un repte de futur

Pol Comellas Sáenz

Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra

L’essència de la vida no pot ésser reduïda a una variable dicotòmica, o sí. Potser el més important no sigui la durada ni la quantitat, tan sols el tuàutem elemental que donen sentit a la mateixa, i en aquesta catequesi quotidiana entre el deure i la voluntat, l’exercici ir/racional que domina la sentència de la conjuntura fútil i insubstancial de l’efemèride, la sensació de benestar és la base de la torre de babel. En la fotografia seleccionada, s’expressa la promoció de la salut mitjançant un joc de paraules trivials, on la bicicleta és el mitjà cap a horitzons més saludables.

Última modificació: 6 de juliol de 2022