Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Autoritat certificadora de l’UdA

  /    /  Autoritat certificadora de l’UdA

Els serveis com ara el correu o el campus virtual tenen un certificat signat per Thawte Premium Server CA. No s’hauria de produïr cap missatge d’error relatiu a la seguretat del lloc quan s’accedeix a aquests serveis.

L’autoritat certificadora de la Universitat d’Andorra emet alguns certificats amb els que es treballa internament. Aquests certificats de seguretat permeten que les comunicacions entre l’usuari i la universitat siguin segures i que cap tercera part pugui veure les dades de la comunicació extrem a extrem.

Si és necessari accedir als serveis segurs interns de la universitat es recomana descarregar i instal·lar el certificat arrel.

Instruccions d’instal·lació

En aquest enllaç podeu descarregar el certificat arrel més recent (aquí trobareu l’anterior, que es manté disponible només per a casos de compatibilitat).

Un cop descarregat l’arxiu cauda-2021.zip el podem descomprimir per obtenir l’arxiu cauda.crt que podeu ja instal·lar al sistema operatiu o bé a l’explorador. Cada sistema operatiu i/o explorador gestiona els certificats de manera diferent. Vegem alguns exemples de configuració:

Windows XP/Vista/7/8/10:

Podem fer doble-click sobre l’arxiu cauda.crt descarregat i en la finestra que apareixerà podem prémer sobre Instal·lar certificat:

En l’assistent que apareixerà podem acceptar tots els paràmetres per defecte. Podem comprovar que el certificat s’ha instal·lat correctament obrint les propietats de l’explorador d’Internet i anant a:

Eines – Opcions d’Internet – Contingut – Certificats

i veure que el certificat és a la llista d’Entitats emissores arrel de confiança.

Mac OS X:

L’instal·lació és igual de simple, només s’ha de fer doble-click sobre l’arxiu cauda.crt  i, en la nova finestra que apareix, seleccionar, en el desplegable, X509Anchors (o a Inici de sessió en versions recents d’OS X) i fer Ok.