Centres i escoles de la Universitat d’Andorra

Els centres són les unitats organitzatives i de gestió en l’àmbit de les quals s’imparteixen els ensenyaments necessaris i es desenvolupen els programes de recerca suficients per obtenir els títols estatals o els propis de la Universitat. La Universitat d’Andorra la integren el Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació, el Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics, i el Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària.

Rectorat

– Consell de la qualitat
– Serveis administratius
– Serveis de comptabilitat
– Servei de comunicació
– Serveis informàtics
– Serveis bibliotecaris
– Gerència

Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària

– Àrea d’Estudis virtuals
– Àrea d’Extensió universitària

Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació

Escola d’Infermeria
– Àrea d’Infermeria
Escola d’Educació
– Àrea de Ciències de l’educació

Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics

Escola d’Informàtica
– Àrea d’Informàtica
Escola de Gestió empresarial i turística
– Àrea d’Empresa i turisme

Escola Internacional de Doctorat