Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Escola de Negocis i de Dret

  /    /  Escola de Negocis i de Dret

L’escola de Negocis i de Dret està vinculada amb el Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària i el Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics. És l’escola que aglutina tota l’oferta formativa, tant de formació reglada com de formació continuada, de les àrees d’empresa i de dret de la Universitat d’Andorra.

A més de l’activitat purament formativa, també disposa del Grup de Recerca en Economia i Dret (GRED) que desenvolupa línies de recerca relacionades amb els àmbits de coneixement d’aquesta escola.

Les formacions que s’imparteixen en el marc de l’Escola de Negocis i de Dret són les següents:

 • El curs d'actualització en Català jurídic vol proporcionar un coneixement global –introductori- del model de llenguatge jurídic català; iniciar-lo en l’estudi i la pràctica de la redacció jurídica; plantejar-li els

 • Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als estudiants els coneixements de les diferents modalitats de resolució de conflictes extrajudicials que existeixen al país com a mecanismes alternatius als

 • El curs d’actualització en Dret internacional d’Andorra s’enfoca en la formació històrica, les fonts i els problemes d’aplicació de les normes de Dret Internacional Privat; tant substantiu com processal.

 • El curs d’actualització en Dret processal civil d’Andorra pretén oferir una visió completa de l’estructura del procés civil andorrà, dels seus principis i garanties, de les parts que hi intervenen,

 • El màster en Analítica de dades té la voluntat de donar resposta a la creixent demanda de persones qualificades per extreure coneixement i valor de les dades que genera la

 • El postgrau en Fiscalitat dona a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i

 • Aquest curs permet als estudiants un millor coneixement del significat i les implicacions de la seva futura activitat professional en un Estat social i democràtic de Dret i també els

 • Aquest curs d’actualització té per objecte l’estudi de la cooperació judicial internacional civil, la cooperació judicial internacional penal i el procediment d’extradició. Pretén oferir una visió completa dels convenis ratificats

 • El Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració és una formació d’ensenyament professional superior que té com a objectiu principal la formació de professionals que disposin d’una bona base

 • Aquest curs d’actualització té per objecte l’examen, estudi i aprofundiment de dos elements necessaris per a conèixer i participar en la impartició de justícia en els diferents ordres jurisdiccionals. S’examinarà

 • Aquest curs d'actualització té per objectiu l’assoliment d’ un coneixement complet del marc orgànic de l’Administració de justícia nacional. Inclou el coneixement de l’òrgan de govern de l’organització judicial; el

 • Aquest programa té com a principal objectiu potenciar l’accés a la carrera judicial, fiscal i a la categoria de secretari judicial, facilitant a les persones interessades que vulguin seguir aquest

 • El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra té per objectiu la formació d’investigadors a través de la realització d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original i inèdit

 • El màster en Dret de la Universitat d’Andorra té com a finalitat principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en Dret per

 • La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits

 • L’objectiu principal és combinar els coneixements de les dues disciplines per disposar, en el mínim temps possible, de perfils professionals que cada vegada són més requerits i valorats en el

 • El bàtxelor en Dret (virtual) té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels

 • El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents capaços d’administrar i gestionar empreses, així com d’iniciar el seu propi negoci. Proporciona un ampli coneixement de totes les àrees de l’empresa:

 • El postgrau en Dret andorrà és una formació virtual formada per nou cursos d’actualització de durada semestral amb un total de 45 crèdits.

 • El curs d'actualització en Urbanisme d'Andorra presenta les bases sobre la que es forja el sistema urbanístic d'Andorra i el seu desplegament normatiu, el seu objectiu és obtenir una visió

 • El curs d'actualització en Fiscalitat d’Andorra té per objectiu l’assoliment de coneixements tècnics sobre les bases del dret tributari del Principat, així com l’aplicació pràctica sobre la incidència de la

 • Aquest curs té per objectiu l’assoliment d’una visió general de la regulació jurídica del Dret laboral i del Dret de la Seguretat Social aplicables al Principat d’Andorra, en la mesura

 • El curs d'Aula Lliure en Dret civil II té per objectiu l’assoliment d’un coneixement de la matèria relativa al dret de la persona i la família i el dret de

 • El curs d'Aula Lliure en Dret administratiu d’Andorra es troba dividit en dos parts que tenen per objectiu l’obtenció d’una visió general i específica del Dret administratiu.

 • El curs d'Aula Lliure Constitució i altres fonts del dret d’Andorra consta de quatre mòduls: Fonts del dret, Dret constitucional andorrà, Protecció internacional dels drets i llibertats fonamentals i Català

 • El curs d'actualització en Dret penal i dret processal penal d’Andorra se centra respecte del Dret substantiu en les especificitats de la part general del dret penal andorrà, i en

 • El curs d’actualització en Dret civil I té per objectiu aconseguir abastar el coneixement del dret d’obligacions i contractes i drets reals.