Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Deontologia de la judicatura

Deontologia de la judicatura

Presentació i objectius

Aquest curs permet als estudiants un millor coneixement del significat i les implicacions de la seva futura activitat professional en un Estat social i democràtic de Dret i també els proporciona eines des de les que analitzar amb sentit crític els seus propis plantejaments i l’activitat professional a realitzar en tant que batlle o fiscal, podent així cercar solucions als problemes que en aquesta activitat ha de afrontar.

Està orientat en gran mesura a la activitat pràctica, permet els coneixements necessaris relatius al significat i abast de l’ètica, la deontologia i la moral, els valors i principis constitucionals i les normes deontològiques que han de regir en l’exercici de les funcions jurisdiccionals, conforme a la llibertat, la funció social i la responsabilitat amb la que hauran d’actuar.

Aquest programa representa l’obertura als professionals interessats en la matèria d’una assignatura oferta dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra com a assignatura.

Forma part del programa de formació en l’àmbit judicial impulsat per la Universitat d’Andorra i el Consell Superior de la Justícia d’Andorra per tal de crear noves vocacions vers la carrera judicial (magistrats/des, batlles i fiscals) i la carrera de secretari/a judicial, així com desenvolupar les competències per a l’exercici d’aquestes professions.

A qui va adreçat?

Aquest curs va dirigit a professionals del país que estiguin interessats en conèixer el significat i abast de l’ètica, la deontologia i la moral, els valors i principis constitucionals i les normes deontològiques que han de regir en l’exercici de les funcions jurisdiccionals.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i s’estructura en les següents activitats:

  • Classes teòriques
  • Classes pràctiques
  • Aprofitament de l’Aula virtual perquè la comunicació entre els estudiants i el professorat sigui més constant i fluida.
  • Treball individual i/o en grup de l’estudiant

Metodologia a utilitzar:

  • Exposicions a classe del professorat amb suport de mitjans informàtics i audiovisuals, en les que es desenvolupen els conceptes principals de la matèria i es proporciona la bibliografia per complementar l’aprenentatge dels estudiants.
  • Visualització de material audiovisual i lectura crítica de textos proporcionats pel professorat de l’assignatura (articles de premsa, informes, manuals i/o articles acadèmics), o bé per a la seva posterior discussió a classe, o bé per ampliar i consolidar els coneixements de l’assignatura.
  • Resolució, per escrit i/o oralment, de casos pràctics i qüestions planejades pel professorat de manera individual o en grup.
  • Debats a classe dels temes tractats.

Durada i calendari

El curs té una càrrega lectiva de 3 crèdits europeus (CE) i es preveu que s’ofereixi el primer semestre (de setembre a gener) que comenci en any senar. Les classes lectives es faran a la seu del Consell Superior de la Justícia d’Andorra i es preveu que siguin els dimarts de 16.30 a les 19.00 hores (horari i calendari a confirmar abans de l’inici del curs).

Professorat

  • Laura Rodríguez González: Titulació: Maîtrise en dret privat mention Dret privat general de l’Université Toulouse I Capitole, Faculté de droit et sciences politiques; Area de coneixement: Ciències jurídiques i dret.
  • Elisabet Puente Peregrina: Titulació: Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Dret Andorrà; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret.

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del màster en Dret del qual prové aquest programa: Pla docent

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 67,58 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

De setembre (anys senars) a gener

   Idiomes:

català

Organitzen:

logofonstransparent