Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Constitució i altres fonts del Dret d’Andorra

Constitució i altres fonts del Dret d’Andorra

Presentació

El curs d’actualització Constitució i altres fonts del dret d’Andorra consta de quatre mòduls: Fonts del dret, Dret constitucional andorrà, Protecció internacional dels drets i llibertats fonamentals i Català jurídic.

Fonts del dret:

Conèixer la història dels orígens del dret del Principat d’Andorra, el context jurídic aplicable a Andorra al llarg dels anys i el sistema de normes en vigor.

Dret constitucional andorrà:

Centrat en les especificitats del procés constituent andorrà, les noves institucions nascudes de la constitució, així com els diferents procediments de garanties introduïts, remarcant en quant als Drets fonamentals i llibertats públiques, aquells extrems respecte dels quals el Tribunal Constitucional ha tingut ocasió de pronunciar-se.

Protecció internacional dels drets i llibertats fonamentals:

Es tracta de donar una visió global del sistema europeu de protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, el Conveni Europeu i els seus Protocols, accés i funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans, procediment i jurisprudència, des dels seus inicis, la seva evolució i fins als nostres dies.

Català jurídic:

Proporcionar a l’estudiant un coneixement global introductori del model de llenguatge jurídic català; iniciar-lo en l’estudi i la pràctica de la redacció jurídica; plantejar-li els principals problemes d’ordre gramatical, discursiu o convencional que presenta la praxis actual en l’ús del llenguatge jurídic català i les solucions més adequades en cada cas; introduir els principals conceptes que cal tenir en compte en el disseny i la redacció de documentació juridicoadministrativa en català.

A qui va dirigit

El curs va dirigit als professionals que treballen en l’àmbit del dret i a aquells professionals i aquelles persones que tinguin interès a formar-se en aquest àmbit específic.

Metodologia

Aquest curs s’imparteix en modalitat virtual, a través del Campus virtual de la Universitat d’Andorra, que permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

El curs inclou activitats d’avaluació continuada i un examen final presencial que es fa a la Universitat d’Andorra o a qualsevol de les seus d’examen de la Universitat Oberta de Catalunya, amb qui la Universitat d’Andorra té un conveni de col·laboració, durant el mes de juny, en una data a escollir entre dues opcions.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 6 crèdits europeus (CE) i es preveu que s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic (de febrer a juny).

Professorat

Alfons Alberca Sanvicens (Llicenciat en dret; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret)

Josep Salom Ges (Llicenciat en Filosofia i lletres (filologia catalana); Àrea de coneixement: Lingüística)

Albert Sansa Santamaria (Maîtrise en Droit; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret)

Programa

Consulta el contingut del curs en el seu Pla docent 

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Constitució i altres fonts del Dret d’Andorra, expedit per la Universitat d’Andorra.

Aquest curs forma part del postgrau en Dret andorrà. Els estudiants que el superin, juntament amb la resta d’assignatures que formen part d’aquesta formació, podran obtenir un diploma de postgrau en Dret andorrà. Més informació

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Per als estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) del grau corresponent a la doble titulació amb l’UdA s’aplica un descompte de 21,60 €.

El període de preinscripció s’obre de novembre a mitjans de febrer.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Formulari de preinscripció

Més informació
Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
Fax: +376 743 043
ev@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de febrer a juny