Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Fiscalitat d’Andorra

Fiscalitat d’Andorra

Presentació

El curs d’actualització en Fiscalitat d’Andorra té per objectiu l’assoliment de coneixements tècnics sobre les bases del dret tributari del Principat, així com l’aplicació pràctica sobre la incidència de la fiscalitat en el desenvolupament de les activitats econòmiques de les entitats i persones.

Aquest curs presenta les bases sobre les que es forja el sistema fiscal andorrà i el seu desplegament normatiu, alternant una visió acadèmica amb una visió pragmàtica de la realitat del Principat.

El programa inclou l’estudi tècnic i pràctic de la gestió i la planificació dels tributs estatals i comunals, així com una visió de l’encaix internacional de la nova fiscalitat andorrana.

Aquest programa representa l’obertura d’una assignatura oferta dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra als professionals interessats en la matèria.

A qui va dirigit

El curs va dirigit als professionals de l’àrea econòmica i legal, que treballen en l’àmbit de la fiscalitat i totes aquelles persones que tinguin interès en formar-se en aquest àmbit.

Metodologia

Aquest curs s’imparteix en modalitat virtual, a través del Campus virtual de la Universitat d’Andorra, que permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

El curs inclou activitats d’avaluació continuada i un examen final presencial que es fa a la Universitat d’Andorra.

Durada i calendari

El curs té una càrrega lectiva de 6 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic (de febrer a juliol).

Professorat

  • Eduard Jordi Bober (Llicenciat en direcció i administració d’empreses; Àrea de coneixement: Ciències econòmiques).
  • Sergi Colell Llinas (Llicenciat en dret i Llicenciat en direcció i administració d’empreses; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret).
  • Marc Vilallonga Puy (Maitrise de droit privé; Àrea de coneixement: Ciències jurídiques i dret).

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del màster en dret del qual prové aquest programa: Pla docent 

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un diploma d’aprofitament en fiscalitat d’Andorra, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 67,58 euros per crèdit.
El període de preinscripció s’obre de novembre a la primera setmana de febrer.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
ev@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de febrer a juliol