Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Català jurídic

Català jurídic

Descripció

El curs d’actualització en Català jurídic vol proporcionar un coneixement global –introductori- del model de llenguatge jurídic català; iniciar-lo en l’estudi i la pràctica de la redacció jurídica; plantejar-li els principals problemes d’ordre gramatical, discursiu o convencional que presenta la praxis actual en l’ús del llenguatge jurídic català i les solucions més adequades en cada cas; introduir els principals conceptes que cal tenir en compte en el disseny i la redacció de documentació juridicoadministrativa en català.

A qui va dirigit

Aquest curs s’adreça principalment per a persones i professionals que treballin al camp del dret i de l’administració. Així, aquest curs pot ser d’interès per a professionals de l’advocacia, estudiants de dret, traductors i intèrprets legals, personal de l’administració pública (d’àmbit estatal o comunal), professionals de recursos humans, de departaments jurídic-administratius de l’empresa privada que es relacionin amb les administracions públiques, i a aquelles persones que estiguin interessades en la matèria.

Metodologia

Aquest curs s’imparteix en modalitat virtual, a través del Campus virtual de la Universitat d’Andorra, que permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona, per escrit i en català amb els companys i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

Professorat

Maria Cucurull Canyelles (Titulació: Llicenciada en Filologia catalana; Àrea de coneixement: Lingüística)

Josep Salom Ges (Titulació: Llicenciat en Filosofia i lletres (filologia catalana); Àrea de coneixement: Lingüística)

Programa

Es pot consultar el contingut del curs al pla docent de l’assignatura del bàtxelor en Dret del qual prové aquest programa.

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 6 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic (de febrer a juliol).

Procés d’avaluació

Per poder superar l’avaluació cal fer un examen final presencial, a la Universitat d’Andorra.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Català jurídic expedit per la Universitat d’Andorra.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 42,84 euros per crèdit.

El període de preinscripció s’obre de novembre a la primera setmana de febrer.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 estudiants matriculats.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
ev@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de febrer a juliol