Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Dos nous convenis de mobilitat en el marc del projecte Transversalis

Dos nous convenis de mobilitat en el marc del projecte Transversalis

La Universitat d’Andorra (UdA) fa un balanç molt positiu de la seva participació al projecte europeu de cooperació transfronterera LLL-Transversalis, que va finalitzar el passat mes d’octubre. El projecte, emmarcat en el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), s’ha centrat principalment en la formació dual que combina de manera integrada les classes lectives a la universitat i l’aprenentatge a l’empresa. També ha abordat l’harmonització de les competències en l’espai fronterer i la possibilitat de fer un marc conjunt de validació dels aprenentatges basats en l’experiència (VAE), entre d’altres aspectes.

La Universitat d’Andorra ha estat una de les nou universitats sòcies del projecte. Per la part francesa hi ha participat la Universitat de Perpinyà Via Domícia com a cap de files, la Universitat Jean Jaurès i la Univeristat Paul Sabatier, ambdues de Tolosa, i la Universitat de Pau et des Pays de l’Adour. De la banda espanyola hi ha pres part la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat de Saragossa i l’Instituto Máquina Herramienta (centre adscrit a la Universitat del País Basc).

Fruit del treball dut a terme entre el 2017 i el 2021 (el projecte es va allargar un any a causa de la Covid-19), l’UdA ha pogut ampliar les possibilitats de mobilitat acadèmica amb el sud de França amb la signatura de dos nous convenis amb la Universitat de Perpinyà i amb la Universitat de Pau et des Pays de l’Adour. Aquests dos acords beneficiaran els estudiants d’Informàtica, un dels àmbits de coneixement prioritaris del LLL-Transversalis. Els estudiants del bàtxelor en Informàtica de l’UdA tindran la possibilitat de fer un semestre de mobilitat a una de les dues institucions franceses, mentre que els estudiants d’informàtica d’aquestes universitats també podran triar la Universitat d’Andorra per fer una estada de mobilitat, aprofitant el semestre en anglès que ofereix l’UdA en aquests estudis.

D’altra banda, la participació de l’UdA al projecte LLL-Transversalis també ha tingut un impacte en matèria de recerca. D’una banda, ha permès portar a terme un estudi qualitatiu, en col·laboració amb la Universitat de Saragossa, sobre l’impacte que té l’UdA en la societat andorrana. També, en col·laboració amb la Universitat de Lleida, s’ha elaborat un estudi sobre la metodologia dual en el bàtxelor en Ciències de l’educació de l’UdA i, a més, gràcies a un ajut atorgat pel Govern d’Andorra lligat al projecte, l’UdA ha comptat amb dues investigadores que han fet recerca i han participat en diversos congressos i publicacions en matèria de formació dual i de validació dels aprenentatges basats en l’experiència.

Aquest projecte ha permès analitzar quina és la situació actual i el marc legal de la formació dual –també anomenada formació en alternança– en els tres territoris, així com dur a terme una comparativa amb altres països europeus. En aquest sentit, tot i que el bàtxelor en Ciències de l’educació de l’UdA ja implementa aquesta metodologia des del 2018, a Andorra no hi ha un marc específic com el que existeix a França, on els estudiants que segueixen una formació dual es consideren assalariats i en conseqüència perceben un salari. Els responsables del projecte a l’UdA, Josep Fortó i Betlem Sabrià, destaquen que aquest sistema facilitaria la inserció professional dels estudiants i, a més, podria contribuir a la disminució de les taxes d’abandonament dels estudiants que volen compatibilitzar l’activitat acadèmica i la professional.

Finalment, el projecte LLL-Transversalis ha permès conèixer de primera mà com les universitats franceses fan les validacions dels aprenentatges basats en l’experiència, ja que diversos docents de l’UdA han participat, com a observadors, en tribunals de VAE convocats per les universitats franceses sòcies d’aquest projecte.

Aquest ha estat el segon programa de cooperació transfronterera en el qual la Universitat d’Andorra participa com a soci, i la intenció és tornar a col·laborar en la futura convocatòria per preparar la tercera edició del projecte Transversalis.

Data de publicació: 12 de gener de 2022