Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  L’UdA i el CSJA impulsen programes formatius per fomentar l’accés a la carrera judicial

L’UdA i el CSJA impulsen programes formatius per fomentar l’accés a la carrera judicial

La Universitat d’Andorra (UdA) i el Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) han signat tres convenis de col·laboració amb l’objectiu de crear programes formatius en l’àmbit judicial que ajudin a fomentar l’accés a les professions de batlle, fiscal, magistrat/da i de secretari/a judicial. En concret, les dues institucions han signat un conveni marc, que regula les condicions generals de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa; i dos convenis específics que concreten l’oferta formativa més immediata.

El primer conveni específic posa les bases per a la creació de la menció en l’àmbit judicial dins del màster en Dret de la Universitat d’Andorra. L’objectiu és crear noves vocacions en el marc de la carrera judicial (batlles, magistrats/des i fiscals) i en la carrera de secretari/a judicial mitjançant la incorporació de 4 crèdits obligatoris i 14 d’optatius en aquesta matèria dins del pla d’estudis del màster. Mentre no es disposi de l’aprovació per part del Govern del nou títol d’estat i del nou pla d’estudis, aquests 18 crèdits, dividits en 5 assignatures, s’oferiran com a assignatures optatives, i també s’obriran a totes les persones interessades com a cursos d’actualització. El primer semestre del curs 2021-2022 ja s’oferiran les dues primeres assignatures: Habilitats tècniques per a l’exercici de la jurisdicció i Deontologia de la judicatura, que s’impartiran en format presencial al CSJA, per tal que els estudiants visquin de primera mà l’entorn professional i puguin fer la part pràctica in situ. Està previst que la menció pugui ser una realitat de cara al curs 2022-2023.

D’altra banda, el segon conveni específic regula la creació d’un curs preparatori per a la superació de les proves l’accés a la carrera judicial (batlle i fiscal) i a la categoria de secretari judicial. El programa està dirigit a les persones que disposin d’un títol del nivell IV del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) i té una càrrega lectiva de 60 crèdits europeus distribuïts en quatre semestres. El curs preparatori s’iniciarà el primer semestre del curs vinent, i les inscripcions estan obertes fins al 10 de setembre.

Durant l’acte de signatura, el rector de l’UdA, Miquel Nicolau, ha destacat que el projecte encaixa perfectament dins l’oferta formativa de l’UdA, en la qual la formació continuada hi té un pes molt important, ja que els nous programes estan a cavall entre la formació reglada i la formació continuada. Pel que fa al màster en Dret, les assignatures especialitzades en judicatura donaran als estudiants una nova sortida professional més enllà de la professió d’advocat.

De la seva banda, el president del CSJA, Enric Casadevall, ha subratllat que aquests nous programes formatius permetran despertar més vocació i inquietuds per a les professions de l’àmbit judicial, i aconseguir així més concurrència i més preparació en les persones que optin als concursos per cobrir les places vacants de la justícia.

Data de publicació: 5 de juliol de 2021