Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Nova convocatòria d’ajut predoctoral

Nova convocatòria d’ajut predoctoral

La Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra (UdA) ha aprovat una nova convocatòria pública nacional i internacional per a la concessió d’un ajut per a investigador/a en formació. L’ajut està orientat a obtenir el títol de doctor/a de la Universitat d’Andorra i la temàtica de la tesi doctoral ha d’estar relacionada amb les àrees d’estudi d’un dels grups de recerca de l’UdA: Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, Grup de Recerca en Llengües, Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de Recerca en Economia Financera i Grup de Recerca en Tecnologia.

L’ajut es concedeix per un període inicial de 10 mesos i es podrà renovar un màxim de 3 vegades, de manera que podrà tenir una durada màxima de 40 mensualitats, tenint en compte que el programa de Doctorat de l’UdA té una durada de 3 cursos a temps complet. L’import mensual de l’ajut és de 1.250 € i també inclou el cost de la matrícula al programa de Doctorat (import màxim de 1.500 € per curs acadèmic).

Les persones interessades a rebre l’ajut no poden ser beneficiàries d’un ajut amb el mateix objecte ni exercir qualsevol tasca professional que resti exclusivitat a la dedicació a la investigació doctoral. Han de disposar de la residència a Andorra o estar en condicions d’obtenir-la, tenir competència lingüística en llengua anglesa, i estar en possessió de la titulació que permeti l’accés al programa de Doctorat de l’UdA (MATES IV). La data límit de lliurament de les sol·licituds és el 10 de desembre del 2021. Es poden consultar les bases reguladores de la convocatòria en aquest enllaç.

Es tracta del segon ajut d’aquestes característiques que convoca la Universitat d’Andorra, un cop dipositada la tesi doctoral de la primera doctoranda a temps complet de l’UdA, centrada en la formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe. A diferència de la primera convocatòria, que estava enfocada a temàtiques relacionades amb el Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, aquest nou ajut està obert als àmbits d’estudi de tots els grups de recerca de l’UdA.

Més informació

Data de publicació: 8 de juliol de 2021
Darrera actualització: 10 de novembre de 2021