Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Servidor d’arxius

  /    /  Servidor d’arxius

Els estudiants matriculats a la Universitat d’Andorra compten amb accés a una carpeta privada on poden emmagatzemar la informació que els convingui.

Aquest servei presenta les següents característiques:

  • el nom del servidor és CANCER
  • la carpeta de cada alumnes es troba en: \\cancer.ua.ad\nomusuari
  • es poden emmagatzemar fins a 1 GB d’informació per usuari

Altrament també existeix la carpeta \\cancer.ua.ad\cprofes on el professorat pot deixar informació per als estudiants.

L’accés al servidor d’arxius es pot realitzar també mitjançant accés remot, des de casa per exemple, amb una connexió remota VPN.

Cada any, un cop acabades les classes, es realitza un buidatge de les dades d’estudiant del servidor CANCER, guardant una còpia històrica i deixant-lo buit pel curs següent.