La Universitat dels Infants

La Universitat dels infants és un projecte de responsabilitat social universitària que té l’esperit d’obrir la universitat a la societat amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i la recerca, i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant les barreres i els estereotips sobre la inaccessibilitat del saber científic.

La Universitat dels infants vol estimular la participació activa dels infants i fomentar la transferència i difusió de coneixements tècnics, de manera lúdica, atractiva i propera. Amb aquest objectiu, s’organitza: