UdA Solidària

 

 

 

La comissió UdA solidària de la Universitat d`Andorra, formada per representants de tots els estaments de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i no docent), treballa per fomentar la funció social, solidària i de cooperació de la Universitat d’Andorra a través de tasques de sensibilització i voluntariat.

Vol promoure la participació de tota la comunitat universitària i canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i per a la defensa dels Drets Humans.

Missió

La comissió UdA solidària de la Universitat d`Andorra, té el rol d`activar la solidaritat i cooperació de la comunitat universitària, per comprometre’s amb la societat.

Els objectius són:

  • Promoure el voluntariat universitari
  • Fomentar els valors de solidaritat, d’una manera especial entre la comunitat universitària
  • Impulsar la funció social, solidària i de cooperació de la Universitat d’Andorra
  • Promoure la participació de tota la comunitat universitària
  • Estimular i canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i defensa dels Drets Humans
  • Crear cohesió entre els membres de tota la comunitat universitària (estudiants, personal docent i no docent)
  • Despertar la consciència universitària en els estudiants, no només en els aspectes acadèmics, sinó també en els socials, culturals, …

Per tal d’assolir aquests objectius es preveuen les següents línies d`acció:

Sensibilització:

  • Dur a terme i donar suport a campanyes i accions de sensibilització

Voluntariat:

  • Estimular el voluntariat de la Universitat
  • Donar suport, mitjançant activitats recaptatòries, a projectes d`ONG i entitats sense afany de lucre del Principat d’Andorra i foranies

Contacte

solidaritat@uda.ad