Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  /  Notícies   /  Col·laboració amb el Govern per oferir formacions sobre salut mental i addiccions

Col·laboració amb el Govern per oferir formacions sobre salut mental i addiccions

En el marc del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), el Ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra (UdA) amplien el conveni de col·laboració per a la realització de formacions en matèria de salut mental i addicions dirigit als agents comunitaris i socials. Les dues institucions van decidir realitzar dos edicions més d’aquest curs (la quarta i la cinquena) per la gran demanda que hi va haver en les edicions anteriors, desenvolupades durant l’any 2023, quan es van assolir 82 inscripcions. Aquest alt nombre d’inscripcions és un indicador de l’interès i necessitat de coneixement que genera la salut mental fora del sistema de salut, i una mostra d’una societat solidària i inclusiva.

Aquest curs va dirigit a agents comunitaris i socials –agents de policia, penitenciaris i de seguretat, bombers i professionals que treballin en activitats de lleure o esportives– que s’interessin per actualitzar els seus coneixements en salut mental. La formació té una càrrega d’1,5 crèdits europeus i consta de 24 hores presencials i 21 de dedicació per preparar les sessions. El Ministeri de Salut subvenciona els estudis en un 80% del preu, per tal d’incentivar la formació i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit. La quarta edició es desenvolupa durant el mes de març, la qual compta amb 24 persones inscrites, i la cinquena entre els mesos d’abril i maig del 2024, la inscripció de la qual resta oberta fins a l’11 d’abril.

La formació en atenció integral centrada en la persona i atenció comunitària es considera un aspecte imprescindible per a millorar la prevenció, la detecció, la intervenció i la rehabilitació en salut mental, com també per la lluita contra l’estigma. Així es contempla en el PISMA, que dedica una línia estratègica a la formació.

El conveni de col·laboració signat entre el Ministeri de Salut i l’UdA el 2022 permetia desenvolupar un programa acadèmic amb formacions en salut mental i addicions destinades, d’una banda, al personal d’infermeria i, d’altra banda, a altres agents implicats. El primer curs estava dirigit a infermers que vulguessin formar-se en salut mental i addiccions o aquells que estiguessin en altres àmbits i que volguessin actualitzar la seva atenció a persones amb aquestes condicions. Tenia com objectius principals ampliar el coneixement sobre els sistemes de salut nacionals, actualitzar els coneixements sobre psicopatologies, aportar la visió d’intervenció assistencial seguint el model d’atenció centrada en la persona o donar eines per planificar i dissenyar plants d’atenció individualitzats. Tenia una càrrega de 4,5 crèdits europeus i constava de 81,5 hores presencials i 53,5 hores de dedicació per preparar les sessions.

Més informació

Formulari de preinscripció

Darrera actualització: 6 de març de 2024